Mga Awit 53:1-6

Sa direktor; sa istilong Mahalat.* Maskil.* Awit ni David. 53  Sinasabi ng mangmang sa sarili niya: “Walang Jehova.”+ Ang mga ginagawa nilang di-matuwid ay napakasama at kasuklam-suklam;Walang gumagawa ng mabuti.+   Pero tinitingnan ng Diyos mula sa langit ang mga anak ng tao+Para makita kung may sinumang may kaunawaan, kung may sinumang humahanap kay Jehova.+   Lahat sila ay tumalikod;Lahat sila ay masasama. Walang gumagawa ng mabuti,Wala kahit isa.+   Bakit hindi nakakaintindi ang mga gumagawa ng mali? Nilalamon nila ang bayan ko na parang kumakain lang ng tinapay. Hindi sila tumatawag kay Jehova.+   Pero mababalot sila ng matinding takot,Takot na hindi pa nila kailanman naramdaman,*Dahil ikakalat ng Diyos ang mga buto ng mga sumasalakay* sa iyo. Ipapahiya mo sila, dahil itinakwil sila ni Jehova.   Manggaling nawa sa Sion ang kaligtasan ng Israel!+ Kapag tinipong muli ni Jehova ang kaniyang bayan na binihag,Magalak nawa ang Jacob, magsaya nawa ang Israel.

Talababa

Tingnan sa Glosari.
Tingnan sa Glosari.
O posibleng “Takot kahit walang dapat katakutan.”
Lit., “nagkakampo laban.”

Study Notes

Media