Mga Awit 52:1-9

Sa direktor. Maskil.* Awit ni David, nang dumating si Doeg na Edomita at magsabi kay Saul na pumunta si David sa bahay ni Ahimelec.+ 52  Bakit mo ipinagyayabang ang masasama mong ginagawa, ikaw na makapangyarihan?+ Ang tapat na pag-ibig ng Diyos ay ipinapakita niya buong araw.+   Ang dila mong kasintalas ng labaha+Ay nagpapakana ng kapahamakan at nanlilinlang.+   Mas mahal mo ang kasamaan kaysa sa kabutihan,Ang pagsisinungaling kaysa sa pagsasabi ng totoo. (Selah)   Iniibig mo ang bawat salitang nagpapahamak,O ikaw na dilang mapanlinlang!   Kaya ibabagsak ka ng Diyos at hindi ka na makababangon;+Kukunin ka niya at kakaladkarin palayo sa tolda mo;+Bubunutin ka niya mula sa lupain ng mga buháy.+ (Selah)   Makikita iyon ng mga matuwid at mamamangha sila,+At pagtatawanan nila siya.+   “Narito ang isang lalaki na hindi nanganlong sa* Diyos,+Kundi nagtiwala sa dami ng kayamanan niya+At umasa* sa sarili niyang masasamang pakana.”*   Pero ako ay magiging gaya ng mayabong na punong olibo sa bahay ng Diyos;Magtitiwala ako sa tapat na pag-ibig+ ng Diyos magpakailanman.   Pupurihin kita magpakailanman dahil sa ginawa mo;+Sa harap ng mga tapat sa iyo,Aasa ako sa pangalan mo,+ dahil ito ay mabuti.

Talababa

Tingnan sa Glosari.
O “hindi ginawang tanggulan ang.”
O “nanganlong.”
Lit., “sa mga kapighatiang dulot niya.”

Study Notes

Media