Mga Awit 5:1-12

Sa direktor para sa Nehilot.* Awit ni David. 5  Pakinggan mo ako, O Jehova;+Pansinin mo ang pagbubuntonghininga ko.   Pakinggan mo ang paghingi ko ng tulong,O aking Hari at aking Diyos, dahil nananalangin ako sa iyo.   O Jehova, maririnig mo ang tinig ko sa umaga;+Sa umaga ay sasabihin ko sa iyo ang niloloob ko+ at sabik akong maghihintay.   Dahil ikaw ay Diyos na hindi nalulugod sa kasamaan;+Walang sinumang masama ang mananatiling kasama mo.+   Walang mayabang na makatatayo sa harap mo. Napopoot ka sa lahat ng gumagawa ng masama;+   Pupuksain mo ang mga nagsisinungaling.+ Kinasusuklaman ni Jehova ang mararahas* at nandaraya.+   Pero pupunta ako sa bahay mo+ dahil sa iyong dakila at tapat na pag-ibig;+Yuyukod ako sa iyong banal na templo* dahil sa paggalang at takot sa iyo.+   O Jehova, akayin mo ako sa matuwid mong daan dahil napapalibutan ako ng mga kaaway;Alisin mo ang mga hadlang sa paglakad ko sa iyong daan.+   Dahil lahat ng sinasabi nila ay hindi mapagkakatiwalaan;Laging masama ang intensiyon nila;Ang lalamunan nila ay bukás na libingan;Ginagamit nila ang dila nila sa pambobola.+ 10  Pero hahatulan sila ng Diyos;Ipapahamak sila ng sarili nilang pakana.+ Itaboy mo nawa sila sa dami ng kasalanan nila,Dahil nagrebelde sila sa iyo. 11  Pero ang lahat ng nanganganlong sa iyo ay magsasaya;+Lagi silang hihiyaw nang may kagalakan. Haharangan mo ang mga gustong manakit sa kanila,At ang mga umiibig sa pangalan mo ay magiging masaya. 12  Pagpapalain mo ang sinumang matuwid, O Jehova;Gaya ng isang malaking kalasag, poprotektahan mo ang mga kinalulugdan mo.+

Talababa

Tingnan sa Glosari.
O “mga taong nagpapadanak ng dugo.”
O “santuwaryo.”

Study Notes

Media