Mga Awit 48:1-14

Awit ng mga anak ni Kora.+ 48  Si Jehova ay dakila at pinakakarapat-dapat sa papuriSa lunsod ng Diyos natin, sa kaniyang banal na bundok.   Ang Bundok Sion sa malayong hilaga,Ang lunsod ng Dakilang Hari,+Ay maganda at matayog at kagalakan ng buong lupa.+   Sa kaniyang matitibay na tore,Ipinaalám ng Diyos na siya ay isang ligtas na kanlungan.*+   Nagtipon-tipon* ang mga hari;Sama-sama silang umabante.   Nang makita nila ito, namangha sila. Nataranta sila at tumakas sa sobrang takot.   Nanginig sila roon,Naghirap na gaya ng babaeng nanganganak.   Winawasak mo ang mga barko ng Tarsis sa pamamagitan ng hanging silangan.   Ang nabalitaan namin noon, nakikita na namin ngayonSa lunsod ni Jehova ng mga hukbo, sa lunsod ng aming Diyos. Iingatan ito ng Diyos magpakailanman.+ (Selah)   Binubulay-bulay namin ang iyong tapat na pag-ibig, O Diyos,+Sa loob ng iyong templo. 10  Gaya ng pangalan mo, O Diyos,Ang papuri sa iyo ay umaabot sa mga dulo ng lupa.+ Ang kanang kamay mo ay punô ng katuwiran.+ 11  Magsaya nawa ang Bundok Sion,+Magalak nawa ang mga bayan* ng Juda, dahil sa mga hatol mo.+ 12  Maglakad kayo sa palibot ng Sion; ikutin ninyo ito;Bilangin ninyo ang mga tore nito.+ 13  Tingnan ninyong mabuti ang mga tanggulan* nito.+ Suriin ninyo ang matitibay na tore nito,Para maikuwento ninyo ito sa susunod na mga henerasyon. 14  Dahil ang Diyos na ito ang Diyos+ natin magpakailanman. Walang hanggan niya tayong papatnubayan.*+

Talababa

O “isang mataas at ligtas na lugar.”
O “Nagkita-kita ayon sa pinagkasunduan.”
Lit., “anak na babae.”
O “ang matitibay na pader.”
O posibleng “Papatnubayan niya tayo hanggang kamatayan.”

Study Notes

Media