Mga Awit 47:1-9

Sa direktor. Awit ng mga anak ni Kora.+ 47  Lahat kayong mga bayan, pumalakpak kayo. Purihin ninyo ang Diyos at sumigaw kayo nang may kagalakan dahil sa tagumpay.   Dahil si Jehova na Kataas-taasan ay kamangha-mangha;+Siya ang dakilang Hari sa buong lupa.+   Ipinasasakop niya sa atin ang mga bayan;Inilalagay niya ang mga bansa sa ilalim ng mga paa natin.+   Siya ang pumipili ng mana para sa atin,+Ang ipinagmamalaki ng Jacob, na iniibig niya.+ (Selah)   Umakyat ang Diyos habang masayang nagsisigawan ang mga tao;Umakyat si Jehova kasabay ng tunog ng tambuli.*   Umawit kayo ng mga papuri* sa Diyos, umawit kayo ng mga papuri. Umawit kayo ng mga papuri sa ating Hari, umawit kayo ng mga papuri.   Dahil ang Diyos ay Hari ng buong lupa;+Umawit kayo ng mga papuri, at magpakita ng kaunawaan.   Ang Diyos ay naging Hari sa mga bansa.+ Nakaupo ang Diyos sa kaniyang banal na trono.   Ang mga pinuno ng mga bayan ay nagtipon-tiponKasama ng bayan ng Diyos ni Abraham. Dahil ang mga tagapamahala* ng lupa ay sa Diyos. Napakadakila niya.+

Talababa

O “sungay ng lalaking tupa; trumpeta.”
O “Umawit kayo at tumugtog para.”
Lit., “kalasag.”

Study Notes

Media