Mga Awit 43:1-5

43  Hatulan mo ako, O Diyos,+Ipagtanggol mo ang kaso ko+ laban sa bansang hindi tapat. Iligtas mo ako sa taong mapanlinlang at di-matuwid.   Dahil ikaw ang aking Diyos, ang aking tanggulan.+ Bakit mo ako itinakwil? Bakit kailangan kong maglakad nang malungkot dahil sa pagpapahirap ng kaaway ko?+   Isugo mo ang iyong liwanag at ang iyong katotohanan.+ Akayin nawa ako ng mga ito;+Gabayan nawa ako ng mga ito papunta sa iyong banal na bundok at sa iyong maringal na tabernakulo.+   At pupunta ako sa altar ng Diyos,+Sa Diyos, na labis na nagpapasaya sa akin. At pupurihin kita gamit ang alpa,+ O Diyos, aking Diyos.   Bakit napakalungkot ko? Bakit naghihirap ang kalooban ko? Maghihintay ako sa Diyos,+Dahil pupurihin ko pa siya bilang aking Dakilang Tagapagligtas at aking Diyos.+

Talababa

Study Notes

Media