Mga Awit 37:1-40

Awit ni David. א [Alep] 37  Huwag kang magalit* dahil sa masasamang taoO mainggit sa mga gumagawa ng masama.+   Mabilis silang matutuyot na gaya ng damo+At mangunguluntoy na gaya ng berdeng damo. ב [Bet]   Magtiwala ka kay Jehova at gawin mo ang mabuti;+Tumira ka sa lupa* at maging tapat.+   Magkaroon ka ng masidhing kasiyahan kay Jehova,At ibibigay niya sa iyo ang mga kahilingan ng puso mo. ג [Gimel]   Ipagkatiwala* mo kay Jehova ang landasin mo;+Manalig ka sa kaniya, at siya ang kikilos para sa iyo.+   Pasisinagin niya ang iyong katuwiran na gaya ng bukang-liwayway,At ang iyong katarungan na gaya ng araw sa tanghaling-tapat. ד [Dalet]   Manatili kang tahimik sa harap ni Jehova+At hintayin mo siya nang may pananabik.* Huwag kang magalit sa taongNagtatagumpay sa mga pakana niya.+ ה [He]   Alisin mo ang galit at huwag ka nang magngalit;+Huwag kang mayamot at gumawa ng masama.*   Dahil ang masasama ay lilipulin,+Pero ang mga umaasa kay Jehova ang magmamay-ari ng lupa.+ ו [Waw] 10  Kaunting panahon na lang at ang masasama ay mawawala na;+Titingnan mo ang dati nilang kinaroroonan,Pero hindi mo sila makikita roon.+ 11  Pero ang maaamo ang magmamay-ari ng lupa,+At mag-uumapaw ang kanilang kaligayahan dahil sa lubos na kapayapaan.+ ז [Zayin] 12  Ang masama ay nagpapakana laban sa matuwid;+Nagngangalit ang mga ngipin niya rito. 13  Pero pagtatawanan siya ni Jehova,Dahil alam Niyang darating ang araw niya.+ ח [Het] 14  Hinuhugot ng masasama ang mga espada nila at binabaluktot* ang mga pana nilaPara pabagsakin ang mga naaapi at ang mga dukha,Para patayin ang mga namumuhay nang matuwid. 15  Pero ang sarili nilang espada ang tatarak sa puso nila;+Mababali ang mga pana nila. ט [Tet] 16  Mas mabuti ang kaunti ng taong matuwidKaysa sa kasaganaan ng maraming masasama.+ 17  Dahil ang mga bisig ng masasama ay mababali,Pero aalalayan ni Jehova ang mga matuwid. י [Yod] 18  Alam ni Jehova ang pinagdadaanan* ng mga walang pagkukulang,At ang mana nila ay mananatili magpakailanman.+ 19  Hindi sila mapapahiya sa panahon ng kapahamakan;Marami silang makakain sa panahon ng taggutom. כ [Kap] 20  Pero ang masasama ay malilipol;+Ang mga kaaway ni Jehova ay maglalahong gaya ng kagandahan ng mga pastulan;Maglalaho silang gaya ng usok. ל [Lamed] 21  Ang masama ay nanghihiram at hindi nagbabayad,Pero ang matuwid ay bukas-palad* at mapagbigay.+ 22  Ang mga pinagpapala Niya ang magmamay-ari ng lupa,Pero ang mga isinusumpa Niya ay lilipulin.+ מ [Mem] 23  Ginagabayan* ni Jehova ang mga hakbang ng isang tao+Kapag nalulugod siya sa landasin nito.+ 24  Mabuwal man siya, hindi siya susubsob,+Dahil inaalalayan siya ni Jehova sa kamay.*+ נ [Nun] 25  Bata ako noon, at ngayon ay matanda na,Pero wala pa akong nakitang matuwid na pinabayaan,+At wala akong nakitang anak niya na namamalimos ng tinapay.*+ 26  Lagi siyang nagpapahiram nang maluwag sa loob,+At pagpapalain ang mga anak niya. ס [Samek] 27  Talikuran mo ang masama at gawin mo ang mabuti,+At maninirahan ka sa lupa magpakailanman. 28  Dahil iniibig ni Jehova ang katarungan,At hindi niya iiwan ang mga tapat sa kaniya.+ ע [Ayin] Palagi silang babantayan;+Pero ang mga inapo ng masasama ay lilipulin.+ 29  Ang mga matuwid ang magmamay-ari ng lupa,+At titira sila roon magpakailanman.+ פ [Pe] 30  Ang bibig ng matuwid ay nagbibigay ng karunungan,*At ang dila niya ay nagsasalita tungkol sa katarungan.+ 31  Ang kautusan ng kaniyang Diyos ay nasa puso niya;+Hindi siya madudupilas.+ צ [Tsade] 32  Inaabangan ng masama ang matuwidDahil gusto niya itong patayin. 33  Pero hindi hahayaan ni Jehova na mahulog ang matuwid sa kamay niya,+At hindi Niya ito hahatulang nagkasala kapag dinala ito sa hukuman.+ ק [Kop] 34  Umasa ka kay Jehova at lumakad ka sa kaniyang daan,At itataas ka niya at mamanahin mo ang lupa. Kapag nilipol ang masasama,+ makikita mo iyon.+ ר [Res] 35  Nakakita ako ng malupit at masamang taoNa gaya ng isang mayabong na puno sa lupang tinubuan nito.+ 36  Pero bigla siyang pumanaw, at wala na siya;+Hinanap ko siya nang hinanap, pero hindi ko siya nakita.+ ש [Sin] 37  Masdan mo ang walang kapintasan,*At tingnan mo ang matuwid,+Dahil ang kinabukasan ng taong iyon ay magiging payapa.+ 38  Pero ang lahat ng masuwayin* ay pupuksain;Walang kinabukasan ang masasamang tao.+ ת [Taw] 39  Si Jehova ang nagliligtas sa mga matuwid;+Siya ang tanggulan nila sa panahon ng pagdurusa.+ 40  Tutulungan sila ni Jehova at ililigtas.+ Ililigtas niya sila mula sa masasama at sasagipin sila,Dahil nanganganlong sila sa kaniya.+

Talababa

O “mainis; mag-init.”
O “lupain.”
Lit., “Igulong.”
O “tiyaga.”
O posibleng “Huwag kang mayamot, dahil hahantong lang ito sa kapahamakan.”
O “nilalagyan ng bagting.”
Lit., “mga araw.”
O “nagpapakita ng kabaitan.”
O “Pinatatatag.”
O “gamit ang kamay Niya.”
O “pagkain.”
O “ay pabulong na bumibigkas ng karunungan.”
O “ang nananatiling tapat.”
O “lumalabag sa kautusan.”

Study Notes

Media