Mga Awit 27:1-14

Awit ni David. 27  Si Jehova ang aking liwanag+ at kaligtasan. Kanino ako matatakot?+ Si Jehova ang moog ng buhay ko.+ Kanino ako masisindak?   Nang salakayin ako ng masasamang tao para lamunin,+Ang mga kalaban at kaaway ko ang natisod at nabuwal.   Kahit na magkampo ang isang hukbo para salakayin ako,Hindi ako matatakot.*+ Kahit na may makipagdigma sa akin,Mananatiling buo ang loob ko.   Isang bagay ang hinihiling ko kay Jehova—Iyon ang inaasam ko—Na makapanirahan ako sa bahay ni Jehova habang nabubuhay ako,+Para masdan ang karilagan ni JehovaAt tingnan nang may pagpapahalaga* ang kaniyang templo.*+   Dahil itatago niya ako sa kaniyang kanlungan sa araw ng kapahamakan;+Itatago niya ako sa lihim na lugar, sa tolda niya;+Ilalagay niya ako sa ibabaw ng isang mataas na bato.+   Kaya magtatagumpay ako sa* mga kaaway ko na nakapalibot sa akin;Maghahandog ako sa tolda niya habang humihiyaw sa kagalakan;Aawit ako ng mga papuri* kay Jehova.   Pakinggan mo ako, O Jehova, kapag tumatawag ako sa iyo;+Kaawaan mo ako at sagutin mo ako.+   Ipinapaalaala sa akin ng puso ko ang utos mo: “Hanapin ninyo ako.”* O Jehova, hahanapin kita.*+   Huwag mong itago sa akin ang iyong mukha.+ Huwag mong itaboy ang lingkod mo dahil sa galit. Ikaw ang tumutulong sa akin;+Huwag mo akong pabayaan o iwan, aking Diyos ng kaligtasan. 10  Kahit na iwan ako ng aking ama at ina,+Si Jehova mismo ang kukupkop sa akin.+ 11  O Jehova, ituro mo sa akin ang iyong daan,+Akayin mo ako sa matuwid mong landas para protektahan ako sa mga kaaway. 12  Huwag mo akong ibigay sa mga kalaban ko,+Dahil inaakusahan ako ng sinungaling na mga testigo,+At nagbabanta silang saktan ako. 13  Nasaan na ako ngayon kung wala akong pananampalatayaNa makikita ko ang kabutihan ni Jehova sa lupain ng mga buháy?*+ 14  Umasa ka kay Jehova;+Lakasan mo ang loob mo at magpakatatag ka.+ Oo, umasa ka kay Jehova.

Talababa

Lit., “Hindi matatakot ang puso ko.”
O “pagbubulay-bulay.”
O “santuwaryo.”
O “Ngayon ay mas mataas ang ulo ko kaysa sa.”
O “Aawit ako at tutugtog para.”
Lit., “ang aking mukha.”
Lit., “hahanapin ko ang iyong mukha.”
O posibleng “Talagang nananampalataya ako na makikita ko ang kabutihan ni Jehova sa lupain ng mga buháy.”

Study Notes

Media