Mga Awit 17:1-15

Panalangin ni David. 17  Dinggin mo ang paghingi ko ng katarungan, O Jehova;Bigyang-pansin mo ang paghingi ko ng tulong;Pakinggan mo ang panalangin kong walang pagkukunwari.+   Magbigay ka nawa ng makatarungang hatol alang-alang sa akin;+Makita nawa ng iyong mata ang tama.   Sinuri mo ang puso ko, sinuri mo ako sa gabi;+Dinalisay mo ako;+Makikita mong hindi ako nagplano ng anumang masama,At ang bibig ko ay hindi nagkasala.   Di-gaya ng ginagawa ng iba,Hindi ko tinutularan ang mga magnanakaw, dahil sa iyong salita.+   Manatili nawa sa iyong mga daan ang mga paa koPara hindi ako matalisod.+   Tumatawag ako sa iyo, dahil alam kong sasagutin mo ako,+ O Diyos. Dinggin mo ako.* Pakinggan mo ang sinasabi ko.+   Ipakita mo ang iyong tapat na pag-ibig sa kamangha-manghang paraan,+O Tagapagligtas ng mga tumatakas sa mga nagrerebelde sa iyoAt nanganganlong sa iyong kanang kamay.   Ingatan mo akong gaya ng itim ng iyong mata;+Itago mo ako sa lilim ng iyong mga pakpak.+   Bantayan mo ako mula sa masasamang sumasalakay sa akin. Mula sa mortal kong mga kaaway na nakapalibot sa akin.+ 10  Naging manhid sila;*Nagsasalita sila nang may kayabangan; 11  Ngayon ay sinusukol nila kami;+Humahanap sila ng pagkakataong pabagsakin kami. 12  Ang kaaway ay gaya ng leon na sabik manlapa ng biktima,Gaya ng leon na nakatago at nag-aabang. 13  O Jehova, harapin mo siya+ at pabagsakin;Iligtas mo ako sa masama gamit ang iyong espada; 14  O Jehova, iligtas mo ako sa pamamagitan ng iyong kamayMula sa mga tao sa mundong* ito, na nabubuhay lang para sa kasalukuyan,*+Na binubusog mo ng mabubuting bagay+At nag-iiwan ng mana sa marami nilang anak. 15  Pero ako, makikita ko ang iyong mukha dahil ginagawa ko ang tama;Kontento akong magising na kasama ka.*+

Talababa

O “Yumuko ka at makinig sa akin.”
O “Nababalot sila ng sariling taba.”
O “sistemang.”
O “na ang mana ay nasa buhay na ito.”
O “makita ang iyong anyo.”

Study Notes

Media