Mga Awit 149:1-9

149  Purihin si Jah!* Umawit kayo kay Jehova ng isang bagong awit;+Purihin ninyo siya sa kongregasyon ng mga tapat.+   Magsaya nawa ang Israel sa kaniyang Dakilang Maylikha;+Magalak nawa ang mga anak ng Sion sa kanilang Hari.   Purihin nawa nila ang kaniyang pangalan nang may sayawan+At umawit sila ng mga papuri* sa kaniya, sa saliw ng tamburin at alpa.+   Dahil nalulugod si Jehova sa bayan niya.+ Pinararangalan* niya ang maaamo sa pamamagitan ng pagliligtas sa kanila.+   Magsaya nawa ang mga tapat dahil sa kanilang kaluwalhatian;Humiyaw nawa sila nang may kagalakan sa kanilang mga higaan.+   Umawit nawa sila ng papuri sa Diyos,At humawak nawa sila ng espadang magkabila ang talim,   Para maglapat ng paghihiganti sa mga bansaAt ng parusa sa mga bayan,   Para ikadena ang kanilang mga hariAt gapusin ng bakal na tanikala ang mga prominente sa kanila,   Para ilapat ang hatol na isinulat laban sa kanila.+ Ang karangalang ito ay para sa lahat ng tapat sa kaniya. Purihin si Jah!*

Talababa

O “Hallelujah!” Ang “Jah” ay pinaikling anyo ng pangalang Jehova.
O “umawit sila at tumugtog para.”
Lit., “Pinagaganda.”
O “Hallelujah!” Ang “Jah” ay pinaikling anyo ng pangalang Jehova.

Study Notes

Media