Mga Awit 147:1-20

147  Purihin si Jah!* Mabuti ang umawit ng mga papuri* sa ating Diyos;Kasiya-siya at nararapat lang na purihin siya!+   Itinatayo ni Jehova ang Jerusalem;+Tinitipon niya ang mga taga-Israel na nangalat.+   Pinagagaling niya ang mga may pusong nasasaktan;Tinatalian niya ang mga sugat nila.   Binibilang niya ang mga bituin;Tinatawag niya sa pangalan ang lahat ng ito.+   Ang Panginoon natin ay dakila at napakamakapangyarihan;+Hindi masusukat ang lawak ng kaniyang kaunawaan.+   Itinataas ni Jehova ang maaamo,+Pero ibinabagsak niya sa lupa ang masasama.   Umawit kayo kay Jehova nang may pasasalamat;Umawit kayo ng mga papuri sa ating Diyos sa saliw ng alpa.   Tinatakpan niya ng mga ulap ang langit;Nagpapaulan siya sa lupa;+Nagpapasibol siya ng damo+ sa mga bundok.   Binibigyan niya ng pagkain ang mga hayop,+Ang mga inakáy ng uwak na nanghihingi nito.+ 10  Hindi siya nalulugod sa lakas ng kabayo;+At hindi siya napahahanga ng malalakas na binti ng tao.+ 11  Nalulugod si Jehova sa mga natatakot sa kaniya,+Sa mga naghihintay sa kaniyang tapat na pag-ibig.+ 12  Luwalhatiin mo si Jehova, O Jerusalem. Purihin mo ang iyong Diyos, O Sion. 13  Pinapatibay niya ang mga halang ng mga pintuang-daan ng lunsod mo;Pinagpapala niya ang mga anak mo. 14  Nagdadala siya ng kapayapaan sa teritoryo mo;+Binubusog ka niya ng pinakamagandang klase* ng trigo.+ 15  Ipinadadala niya sa lupa ang kaniyang utos;Mabilis na tumatakbo ang kaniyang salita. 16  Nagsusugo siya ng niyebe na parang lana;+Ikinakalat niya ang nagyelong hamog na parang abo.+ 17  Nagpapabagsak siya ng mga yelo* na gaya ng mga piraso ng tinapay.+ Sino ang makatatagal sa lamig niya?+ 18  Isinusugo niya ang kaniyang salita, at natutunaw ang mga ito. Pinahihihip niya ang kaniyang hangin,+ at umaagos ang tubig. 19  Inihahayag niya ang kaniyang salita sa Jacob,Ang mga tuntunin at hatol niya sa Israel.+ 20  Hindi niya iyon ginawa sa ibang bansa;+Wala silang alam sa mga hatol niya. Purihin si Jah!*+

Talababa

O “Hallelujah!” Ang “Jah” ay pinaikling anyo ng pangalang Jehova.
O “umawit at tumugtog para.”
Lit., “ng taba.”
O “graniso.”
O “Hallelujah!” Ang “Jah” ay pinaikling anyo ng pangalang Jehova.

Study Notes

Media