Mga Awit 144:1-15

Awit ni David. 144  Purihin nawa si Jehova na aking Bato,+Na nagsasanay sa mga kamay ko sa pakikipaglaban,At sa mga daliri ko sa pakikipagdigma.+   Siya ang aking tapat na pag-ibig at tanggulan,Ang aking ligtas na kanlungan* at tagasagip,Ang aking kalasag at kublihan;+Isinusuko niya sa akin ang mga bayan.+   O Jehova, ano ang tao para pansinin mo,Ang anak ng taong mortal para pagmalasakitan mo?+   Ang tao ay gaya lang ng hininga;+Ang mga araw niya ay gaya ng aninong mabilis na naglalaho.+   O Jehova, ibaba* mo ang iyong langit at bumaba ka;+Hipuin mo ang mga bundok at pausukin.+   Magpakidlat ka at pangalatin mo ang kaaway;+Pahilagpusin mo ang iyong mga palaso at lituhin mo sila.+   Iunat mo ang iyong mga kamay mula sa itaas;Sagipin mo ako at iligtas mula sa rumaragasang tubig,Mula sa kamay* ng mga banyaga,+   Na nagsisinungalingAt nagtataas ng kanang kamay para sumumpa sa hindi totoo.*   O Diyos, aawitan kita ng isang bagong awit.+ Aawit ako ng mga papuri* sa iyo, sa saliw ng instrumentong may 10 kuwerdas, 10  Sa iyo na nagbibigay ng tagumpay* sa mga hari+At nagliligtas sa lingkod mong si David sa nakamamatay na espada.+ 11  Sagipin mo ako at iligtas mula sa kamay ng mga banyaga,Na nagsisinungalingAt nagtataas ng kanang kamay para sumumpa sa hindi totoo. 12  At ang mga anak naming lalaki ay magiging gaya ng mga batang halaman na mabilis lumaki;Ang mga anak naming babae ay magiging gaya ng inukit na mga haligi sa mga kanto ng palasyo. 13  Ang mga imbakan namin ay mag-uumapaw sa iba’t ibang uri ng ani;Ang mga kawan namin sa bukirin ay darami nang libo-libo, nang sampu-sampung libo. 14  Ang mga baka naming buntis ay hindi mapipinsala o makukunan;Walang maririnig na mga daing sa aming mga liwasan.* 15  Maligaya ang bayan na gayon ang kalagayan! Maligaya ang bayan na ang Diyos ay si Jehova!+

Talababa

O “aking mataas at ligtas na lugar.”
O “iyuko.”
O “mahigpit na hawak.”
Lit., “At ang kanang kamay nila ay kanang kamay ng kasinungalingan.”
O “Aawit ako at tutugtog para.”
O “kaligtasan.”
O “plaza.”

Study Notes

Media