Mga Awit 140:1-13

Para sa direktor. Awit ni David. 140  Iligtas mo ako, O Jehova, mula sa masasama;Protektahan mo ako mula sa mararahas,+   Sa mga nagpapakana ng masama sa puso nila+At gumagawa ng gulo buong araw.   Pinatatalas nila ang dila nila na gaya ng sa ahas;+Kamandag ng mga ulupong ang nasa bibig nila.+ (Selah)   Protektahan mo ako, O Jehova, mula sa mga kamay ng masasama;+Bantayan mo ako mula sa mararahas,Sa mga nagpapakanang tisurin ako.   Ang mga mapagmataas ay nagtago ng bitag para sa akin;Gamit ang mga lubid, naglatag sila ng lambat sa tabi ng daan.+ Naglagay sila ng mga patibong para sa akin.+ (Selah)   Sinabi ko kay Jehova: “Ikaw ang aking Diyos. Dinggin mo, O Jehova, ang paghingi ko ng tulong.”+   O Jehova na Kataas-taasang Panginoon, ang makapangyarihan kong Tagapagligtas,Sa araw ng digmaan ay pinoprotektahan mo ang ulo ko.+   O Jehova, huwag mong ibigay ang gusto ng masasama. Huwag mong hayaang magtagumpay ang mga pakana nila para hindi sila magmalaki.+ (Selah)   Mangyari nawa sa mga pumapalibot sa akinAng kasamaang binigkas ng mga labi nila.+ 10  Maulanan nawa sila ng nagniningas na mga baga.+ Ihagis nawa sila sa apoy,Sa malalalim na hukay,*+ at hindi na makabangon pa. 11  Mawalan sana ng lugar sa lupa* ang maninirang-puri.+ Habulin nawa ng kasamaan ang mararahas at pabagsakin sila. 12  Alam kong ipagtatanggol ni Jehova ang mga hamakAt bibigyan ng katarungan ang mga dukha.+ 13  Tiyak na magpapasalamat sa pangalan mo ang mga matuwid;Ang mga tapat ay maninirahan sa harap mo.*+

Talababa

O “Sa matubig na mga hukay.”
O “lupain.”
Lit., “ng iyong mukha.”

Study Notes

Media