Mga Awit 14:1-7

Sa direktor. Awit ni David. 14  Sinasabi ng mangmang sa sarili: “Walang Jehova.”+ Ang mga ginagawa nila ay napakasama at kasuklam-suklam;Walang gumagawa ng mabuti.+   Pero tinitingnan ni Jehova mula sa langit ang mga anak ng taoPara makita kung may sinumang may kaunawaan, kung may sinumang humahanap kay Jehova.+   Lahat sila ay lumihis;+Lahat sila ay masasama. Walang gumagawa ng mabuti,Wala kahit isa.   Bakit hindi nakakaintindi ang mga gumagawa ng mali? Nilalamon nila ang bayan ko na parang kumakain lang ng tinapay. Hindi sila tumatawag kay Jehova.   Pero mababalot sila ng matinding takot,+Dahil si Jehova ay kasama ng henerasyon ng mga matuwid.   Kayong masasama, hinahadlangan ninyo ang mga plano ng dukha,Pero si Jehova ang kanlungan niya.+   Manggaling nawa sa Sion ang kaligtasan ng Israel!+ Kapag tinipong muli ni Jehova ang kaniyang bayan na binihag,Magalak nawa ang Jacob, magsaya nawa ang Israel.

Talababa

Study Notes

Media