Mga Awit 135:1-21

135  Purihin si Jah!* Purihin ang pangalan ni Jehova;Maghandog kayo ng papuri, kayong mga lingkod ni Jehova,+   Kayong mga nakatayo sa bahay ni Jehova,Sa mga looban* ng bahay ng ating Diyos.+   Purihin si Jah, dahil si Jehova ay mabuti.+ Umawit kayo ng mga papuri* sa pangalan niya, dahil ito ay kalugod-lugod.   Dahil pinili ni Jah si Jacob para sa kaniyang sarili,Ang Israel bilang espesyal* na pag-aari niya.+   Dahil alam na alam kong dakila si Jehova;Ang Panginoon natin ay nakahihigit sa lahat ng iba pang diyos.+   Ginagawa ni Jehova ang lahat ng gusto niyang gawin+Sa langit at sa lupa, sa mga karagatan at sa lahat ng kalaliman nito.   Nagpapailanlang siya ng mga ulap* mula sa mga dulo ng lupa;Gumagawa siya ng kidlat* para sa ulan;Inilalabas niya ang hangin mula sa kaniyang mga imbakan.+   Pinuksa niya ang mga panganay ng Ehipto,Mga tao at hayop.+   Nagpadala siya sa iyo ng mga tanda at mga himala, O Ehipto,+Laban sa Paraon at sa lahat ng lingkod nito.+ 10  Nagpabagsak siya ng maraming bansa+At pumatay ng makapangyarihang mga hari+ 11  —Si Sihon na hari ng mga Amorita,+Si Og na hari ng Basan,+At ang lahat ng kaharian sa Canaan. 12  Ipinamana niya ang lupain ng mga ito,Ipinamana sa bayan niyang Israel.+ 13  O Jehova, ang pangalan mo ay mananatili magpakailanman. O Jehova, ang katanyagan* mo ay mananatili sa lahat ng henerasyon.+ 14  Dahil ipagtatanggol ni Jehova ang bayan* niya,+At maaawa siya sa mga lingkod niya.+ 15  Ang mga idolo ng mga bansa ay pilak at ginto,Gawa ng mga kamay ng tao.+ 16  May bibig sila, pero hindi sila makapagsalita;+May mata, pero hindi sila makakita; 17  May tainga sila, pero hindi sila makarinig. Walang hininga sa bibig nila.+ 18  Ang mga gumagawa sa kanila ay magiging gaya nila,+Pati na ang lahat ng nagtitiwala sa kanila.+ 19  O sambahayan ni Israel, purihin ninyo si Jehova. O sambahayan ni Aaron, purihin ninyo si Jehova. 20  O sambahayan ni Levi, purihin ninyo si Jehova.+ Kayong mga natatakot kay Jehova, purihin ninyo si Jehova. 21  Purihin nawa si Jehova mula sa Sion,+Siya na naninirahan sa Jerusalem.+ Purihin si Jah!+

Talababa

O “Hallelujah!” Ang “Jah” ay pinaikling anyo ng pangalang Jehova.
O “bakuran.”
O “Umawit kayo at tumugtog para.”
O “minamahal.”
O “singaw.”
O posibleng “agusan.”
O “pangalan.” Lit., “alaala.”
O “usapin ng bayan.”

Study Notes

Media