Mga Awit 130:1-8

Awit ng Pag-akyat. 130  Mula sa kalaliman ay tumatawag ako sa iyo, O Jehova.+   O Jehova, dinggin mo ang tinig ko. Pakinggan mo nawa ang paghingi ko ng tulong.   Kung mga pagkakamali ang binabantayan* mo, O Jah,*Sino, O Jehova, ang makatatayo?+   Dahil sa iyo ay may tunay na kapatawaran,+Para ikaw ay lubos na igalang.*+   Umaasa ako kay Jehova, umaasa sa kaniya ang buo kong pagkatao;Hinihintay ko ang pangako* niya.   Hinihintay ko si Jehova nang may pananabik,+Higit pa sa pananabik ng mga bantay sa pagdating ng umaga,+Oo, higit pa sa pananabik ng mga bantay sa pagdating ng umaga.   Patuloy nawang hintayin ng Israel si Jehova,Dahil tapat ang pag-ibig ni Jehova,+At mayroon siyang saganang kapangyarihan para tumubos.   Tutubusin niya ang Israel sa lahat ng pagkakamali nila.

Talababa

O “tinatandaan.”
Pinaikling anyo ng pangalang Jehova.
Lit., “ay katakutan.”
O “salita.”

Study Notes

Media