Mga Awit 128:1-6

Awit ng Pag-akyat. 128  Maligaya ang lahat ng natatakot kay Jehova+At lumalakad sa Kaniyang mga daan.+   Kakainin mo ang pinagpaguran ng kamay mo. Magiging maligaya ka at masagana.+   Ang asawa mo ay magiging gaya ng mabungang punong ubas sa iyong bahay;+Ang mga anak mo ay magiging gaya ng mga supang ng mga punong olibo sa palibot ng iyong mesa.   Ganiyan pagpapalainAng lalaking natatakot kay Jehova.+   Pagpapalain ka ni Jehova mula sa Sion. Makita mo nawa ang kasaganaan ng Jerusalem sa buong buhay mo,+   At makita mo nawa ang mga anak ng iyong mga anak. Magkaroon nawa ng kapayapaan sa Israel.

Talababa

Study Notes

Media