Mga Awit 127:1-5

Awit ng Pag-akyat. Awit ni Solomon. 127  Kung hindi si Jehova ang nagtatayo ng bahay,Walang saysay ang pagpapagal ng mga nagtatayo nito.+ Kung hindi binabantayan ni Jehova ang lunsod,+Walang saysay ang pananatiling gisíng ng mga bantay.   Walang saysay na gumigising kayo nang maaga,Na nagpupuyat kayo,Na nagpapakahirap kayo para makakain,Dahil naglalaan siya sa mga minamahal niya at binibigyan sila ng mahimbing na tulog.+   Ang mga anak ay mana mula kay Jehova;+Ang bunga ng sinapupunan ay isang gantimpala.+   Gaya ng mga palaso sa kamay ng malakas na lalaki,Gayon ang mga anak ng isa noong kabataan niya.+   Maligaya ang lalaki na pumupuno sa kaniyang lalagyan ng mga palaso.+ Hindi sila mapapahiya,Dahil makikipag-usap ang mga ito sa mga kaaway sa pintuang-daan.

Talababa

Study Notes

Media