Mga Awit 125:1-5

Awit ng Pag-akyat. 125  Ang mga nagtitiwala kay Jehova+Ay gaya ng Bundok Sion, na hindi matitinag,Kundi mananatili magpakailanman.+   Kung paanong napapalibutan ng mga bundok ang Jerusalem,+Gayon pinapalibutan ni Jehova ang bayan niya+Ngayon at magpakailanman.   Ang setro ng kasamaan ay hindi mananatili sa lupaing ibinigay sa mga matuwid,+Para hindi bumaling sa paggawa ng masama ang mga matuwid.*+   O Jehova, gawan mo nawa ng mabuti ang mabubuti,+Ang mga may matuwid na puso.+   Ang mga lumilihis para gumawa ng maliAy aalisin ni Jehova kasama ng masasama.+ Magkaroon nawa ng kapayapaan sa Israel.

Talababa

O “Para hindi gamitin ng mga matuwid ang kamay nila sa masama.”

Study Notes

Media