Mga Awit 118:1-29

118  Magpasalamat kayo kay Jehova, dahil siya ay mabuti;+Ang kaniyang tapat na pag-ibig ay walang hanggan.   Sabihin ngayon ng Israel: “Ang kaniyang tapat na pag-ibig ay walang hanggan.”   Sabihin ngayon ng mga nasa sambahayan ni Aaron: “Ang kaniyang tapat na pag-ibig ay walang hanggan.”   Sabihin ngayon ng mga natatakot kay Jehova: “Ang kaniyang tapat na pag-ibig ay walang hanggan.”   Sa kagipitan ay tumawag ako kay Jah;*Sumagot si Jah at dinala niya ako sa ligtas* na lugar.+   Kakampi ko si Jehova; hindi ako matatakot.+ Ano ang magagawa sa akin ng tao?+   Si Jehova ay kakampi ko at katulong;*+Pagmamasdan ko ang pagkatalo ng mga napopoot sa akin.+   Mas mabuting manganlong kay JehovaKaysa magtiwala sa tao.+   Mas mabuting manganlong kay JehovaKaysa magtiwala sa matataas na opisyal.+ 10  Pinalibutan ako ng lahat ng bansa,Pero dahil sa pangalan ni Jehova,Naitaboy ko sila.+ 11  Pinalibutan nila ako, oo, napalibutan ako nang lubusan,Pero dahil sa pangalan ni Jehova,Naitaboy ko sila. 12  Pinalibutan nila ako na parang mga bubuyog,Pero naglaho sila agad na gaya ng apoy sa matitinik na halaman. Dahil sa pangalan ni Jehova,Naitaboy ko sila.+ 13  Itinulak ako* nang malakas para mabuwal ako,Pero tinulungan ako ni Jehova. 14  Si Jah ang aking kanlungan at lakas,At siya ang naging tagapagligtas ko.+ 15  Ang hiyaw ng pagsasaya at tagumpay*Ay maririnig sa mga tolda ng mga matuwid. Ang kanang kamay ni Jehova ay gumagawa ng makapangyarihang mga bagay.+ 16  Ang kanang kamay ni Jehova ay nakataas;Ang kanang kamay ni Jehova ay gumagawa ng makapangyarihang mga bagay.+ 17  Hindi ako mamamatay, kundi patuloy akong mabubuhay,Para ipahayag ang mga gawa ni Jah.+ 18  Matindi ang disiplina sa akin ni Jah,+Pero hindi niya ako hinayaang mamatay.+ 19  Buksan ninyo para sa akin ang mga pintuang-daan ng katuwiran;+Papasok ako sa mga iyon at pupurihin ko si Jah. 20  Ito ang pintuang-daan ni Jehova. Papasok doon ang mga matuwid.+ 21  Pupurihin kita, dahil sinagot mo ako+At ikaw ang nagligtas sa akin. 22  Ang bato na itinakwil ng mga tagapagtayoAng naging pangunahing batong-panulok.*+ 23  Nagmula ito kay Jehova;+Kamangha-mangha ito sa paningin natin.+ 24  Ito ang araw na itinakda ni Jehova;Magagalak tayo at magsasaya rito. 25  O Jehova, iligtas mo kami, pakisuyo, nakikiusap kami! O Jehova, pagtagumpayin mo kami, pakisuyo! 26  Pinagpala ang dumarating sa pangalan ni Jehova;+Pinagpapala namin kayo mula sa bahay ni Jehova. 27  Si Jehova ang Diyos;Binibigyan niya tayo ng liwanag.+ Sumali kayo sa martsa na may hawak na mga sanga+Hanggang sa mga sungay ng altar.+ 28  Ikaw ang aking Diyos, at pupurihin kita;Aking Diyos, dadakilain kita.+ 29  Magpasalamat kayo kay Jehova,+ dahil siya ay mabuti;Ang kaniyang tapat na pag-ibig ay walang hanggan.+

Talababa

Pinaikling anyo ng pangalang Jehova.
O “maluwang.”
O posibleng “at kasama ng mga tumutulong sa akin.”
O posibleng “Itinulak mo ako.”
O “kaligtasan.
Lit., “naging ulo ng kanto.” Tingnan sa Glosari.

Study Notes

Media