Mga Awit 116:1-19

116  Mahal ko si JehovaDahil dinirinig niya* ang tinig ko, ang paghingi ko ng tulong.+   Dahil nakikinig siya* sa akin,+At tatawag ako sa kaniya habang nabubuhay ako.*   Tinalian ako ng mga lubid ng kamatayan;Mahigpit ang hawak sa akin ng Libingan.*+ Labis akong naghihirap at nagdadalamhati.+   Pero tumawag ako sa pangalan ni Jehova:+ “O Jehova, iligtas mo ako!”   Si Jehova ay mapagmalasakit* at matuwid;+Ang Diyos natin ay maawain.+   Binabantayan ni Jehova ang mga walang karanasan.+ Nalugmok ako, pero iniligtas niya ako.   Muli akong mapapanatag,Dahil naging mabait sa akin si Jehova.   Iniligtas mo ako mula sa kamatayan,Ang mata ko mula sa mga luha, ang paa ko mula sa pagkatisod.+   Lalakad ako sa harap ni Jehova sa lupain ng mga buháy. 10  Nanampalataya ako, kaya nagsalita ako;+Labis akong naghihirap. 11  Natakot ako at sinabi ko: “Ang lahat ng tao ay sinungaling.”+ 12  Ano ang igaganti ko kay JehovaSa lahat ng kabutihang ginawa niya sa akin? 13  Kukunin ko ang kopa ng kaligtasan,*At tatawag ako sa pangalan ni Jehova. 14  Tutuparin ko ang mga panata ko kay JehovaSa harap ng buong bayan niya.+ 15  Napakalaking kawalan* para kay JehovaAng kamatayan ng mga tapat sa kaniya.+ 16  Nakikiusap ako sa iyo, O Jehova,Dahil lingkod mo ako. Lingkod mo ako, ang anak ng iyong aliping babae. Pinalaya mo ako sa pagkakagapos.+ 17  Maghahandog ako sa iyo ng pasasalamat;+Tatawag ako sa pangalan ni Jehova. 18  Tutuparin ko ang mga panata ko kay Jehova+Sa harap ng buong bayan niya,+ 19  Sa mga looban* ng bahay ni Jehova,+Sa gitna mo, O Jerusalem. Purihin si Jah!*+

Talababa

O posibleng “Nagmamahal ako dahil dinirinig ni Jehova.”
O “yumuyuko siya para makinig.”
Lit., “sa mga araw ko.”
Lit., “Natagpuan ako ng mga kabagabagan ng Sheol.”
O “magandang-loob.”
O “dakilang pagliligtas.”
Lit., “Napakalaki ng halaga.”
O “bakuran.”
O “Hallelujah!” Ang “Jah” ay pinaikling anyo ng pangalang Jehova.

Study Notes

Media