Mga Awit 108:1-13

Awit ni David. 108  Matatag ang puso ko, O Diyos. Buong kaluluwa akong* aawit at tutugtog.+   Gumising ka, O instrumentong de-kuwerdas; ikaw rin, O alpa.+ Gigisingin ko ang bukang-liwayway.   Pupurihin kita sa gitna ng mga bayan, O Jehova,At aawit ako ng mga papuri* sa iyo sa gitna ng mga bansa.   Dahil ang iyong tapat na pag-ibig ay dakila, kasintaas ng langit,+At ang iyong katapatan ay hanggang sa kalangitan.   Maging dakila ka nawa sa langit, O Diyos;Maging maluwalhati ka nawa sa buong lupa.+   Para masagip ang mga minamahal mo,Iligtas mo kami sa pamamagitan ng iyong kanang kamay at dinggin mo ako.+   Nagsalita ang banal na Diyos:* “Magsasaya ako, ibibigay ko ang Sikem+ bilang mana,At susukatin ko ang Lambak* ng Sucot.+   Sa akin ang Gilead,+ pati ang Manases,At ang Efraim ang helmet* para sa ulo ko;+Ang Juda ang aking baston ng kumandante.+   Ang Moab ang aking hugasan.+ Ihahagis ko sa Edom ang sandalyas ko.+ Hihiyaw ako sa kagalakan dahil sa tagumpay ko laban sa Filistia.”+ 10  Sino ang magdadala sa akin sa napapaderang* lunsod? Sino ang aakay sa akin hanggang sa Edom?+ 11  Hindi ba ikaw, O Diyos, na nagtakwil sa amin,Ang Diyos namin na hindi na sumasama sa aming mga hukbo?+ 12  Tulungan mo kami sa pagdurusa namin,+Dahil walang saysay na umasa sa pagliligtas ng tao.+ 13  Bibigyan kami ng Diyos ng lakas,+At tatapakan niya ang mga kaaway namin.+

Talababa

Lit., “Maging ang kaluwalhatian ko ay.”
O “aawit ako at tutugtog para.”
O posibleng “Nagsalita ang Diyos sa kaniyang banal na lugar.”
O “Mababang Kapatagan.”
Lit., “tanggulan.”
O “nakukutaang.”

Study Notes

Media