Mga Awit 107:1-43

(Awit 107-150) 107  Magpasalamat kayo kay Jehova, dahil siya ay mabuti;+Ang kaniyang tapat na pag-ibig ay walang hanggan.+   Sabihin nawa ito ng mga binawi* ni Jehova,Ng mga binawi niya mula sa kamay* ng mga kalaban,+   At tinipon niya mula sa mga lupain,+Mula sa silangan at mula sa kanluran,*Mula sa hilaga at mula sa timog.+   Nagpagala-gala sila sa ilang, sa disyerto;Wala silang nakitang daan na papunta sa isang lunsod na matitirhan nila.   Gutom sila at uhaw;Nanghihina sila sa pagod.   Patuloy silang dumaing kay Jehova sa paghihirap nila;+Iniligtas niya sila sa kapighatian nila.+   Pinalakad niya sila sa tamang daan+Para makarating sa isang lunsod na matitirhan nila.+   Magpasalamat nawa ang mga tao kay Jehova+ dahil sa kaniyang tapat na pag-ibigAt dahil sa kaniyang kamangha-manghang mga gawa para sa mga anak ng tao.+   Dahil pinainom niya ang uhawAt binusog ng mabubuting bagay ang gutom.+ 10  Ang ilan ay namumuhay sa matinding kadiliman,Mga bilanggong nagdurusa at nakakadena. 11  Dahil nagrebelde sila sa salita ng Diyos;Winalang-galang nila ang payo ng Kataas-taasan.+ 12  Kaya pinaranas niya sila ng hirap para matuto silang magpakumbaba;+Nadapa sila, at walang sinumang tumulong. 13  Humingi sila ng tulong kay Jehova sa paghihirap nila;Iniligtas niya sila sa kapighatian nila. 14  Inilabas niya sila mula sa matinding kadilimanAt nilagot ang kanilang mga kadena.+ 15  Magpasalamat nawa ang mga tao kay Jehova dahil sa kaniyang tapat na pag-ibig+At dahil sa kaniyang kamangha-manghang mga gawa para sa mga anak ng tao. 16  Dahil winasak niya ang mga pintong tansoAt pinutol ang mga halang na bakal.+ 17  Mangmang sila at nagdusa+Dahil sa kanilang mga kasalanan at pagkakamali.+ 18  Nawalan sila ng gana sa anumang pagkain;Malapit na sila sa pinto ng kamatayan. 19  Humihingi sila ng tulong kay Jehova sa paghihirap nila;Inililigtas niya sila sa kapighatian nila. 20  Isinusugo niya ang kaniyang salita at pinagagaling sila+At inililigtas sila mula sa hukay na kinasadlakan nila. 21  Magpasalamat nawa ang mga tao kay Jehova dahil sa kaniyang tapat na pag-ibigAt dahil sa kaniyang kamangha-manghang mga gawa para sa mga anak ng tao. 22  Mag-alay nawa sila ng mga handog ng pasasalamat+At ipahayag ang kaniyang mga gawa nang may hiyaw ng kagalakan. 23  Ang mga naglalakbay sa dagat sakay ng mga barko,Na nangangalakal sa malalawak na tubig,+ 24  Nakita nila ang mga gawa ni JehovaAt ang kamangha-mangha niyang mga gawa sa karagatan;+ 25  Kung paanong kapag iniutos niya ay nagkakaroon ng buhawi,+Na nagpapaangat sa mga alon ng dagat. 26  Pumapaitaas sila sa langit;Bumabagsak sila sa kailaliman. Nanghihina ang loob nila dahil sa paparating na kapahamakan. 27  Sumusuray-suray silang gaya ng lasing,At nawawalan ng saysay ang anumang kasanayan nila.+ 28  Humihingi sila ng tulong kay Jehova sa paghihirap nila,+At inililigtas niya sila sa kapighatian nila. 29  Pinahuhupa niya ang buhawi;Kumakalma ang mga alon sa dagat.+ 30  Nagsasaya sila kapag tumahimik na ang mga ito,At inaakay niya sila sa gusto nilang daungan. 31  Magpasalamat nawa ang mga tao kay Jehova dahil sa kaniyang tapat na pag-ibigAt dahil sa kaniyang kamangha-manghang mga gawa para sa mga anak ng tao.+ 32  Purihin nawa nila siya sa kongregasyon ng bayan;+Purihin nawa nila siya sa kapulungan* ng matatandang lalaki. 33  Ang mga ilog ay ginagawa niyang disyertoAt ang mga bukal ng tubig ay tinutuyo niya,+ 34  Ang mabungang lupain ay ginagawa niyang walang-silbing lupain,+Dahil sa kasamaan ng mga nakatira doon. 35  Ang disyerto ay ginagawa niyang lawa na may mga halaman,At ang tuyong lupain ay ginagawa niyang bukal ng tubig.+ 36  Pinatitira niya roon ang mga gutom,+Para makapagtayo sila ng isang lunsod na matitirhan nila.+ 37  Naghahasik sila sa mga bukid at nag-aalaga ng mga ubasan+Na nagbubunga nang sagana.+ 38  Pinagpapala niya sila at dumarami sila;Hindi niya hinahayaang umunti ang mga baka nila.+ 39  Pero muli silang umunti at napahiyaDahil sa pang-aapi, kapahamakan, at pamimighati. 40  Hinahamak niya ang mga prominenteAt pinagagala-gala sila sa tiwangwang na mga lugar na walang mga daanan.+ 41  Pero pinoprotektahan* niya ang mahihirap mula sa pang-aapi+At pinararami ang mga pamilya nila na parang kawan. 42  Nakikita ito ng mga matuwid at nagsasaya sila;+Pero tikom ang bibig ng lahat ng masasama.+ 43  Ang marunong ay magmamasid sa mga bagay na ito,+At pag-iisipan niyang mabuti ang tapat na pag-ibig na ipinapakita ni Jehova.+

Talababa

O “tinubos.”
O “kapangyarihan.”
O “mula sa sikatan at mula sa lubugan ng araw.”
Lit., “upuan.”
O “itinataas,” ibig sabihin, hindi maaabot.

Study Notes

Media