Mga Awit 105:1-45

105  Magpasalamat kayo kay Jehova,+ tumawag kayo sa pangalan niya,Ipaalám ninyo sa mga bansa ang mga ginawa niya!+   Umawit kayo sa kaniya, umawit kayo ng mga papuri* sa kaniya,Pag-isipan* ninyo ang lahat ng kamangha-mangha niyang gawa.+   Ipagmalaki ninyo ang kaniyang banal na pangalan.+ Magsaya nawa ang puso ng mga humahanap kay Jehova.+   Hanapin ninyo si Jehova+ at umasa kayo sa lakas niya. Lagi ninyong hanapin ang kaniyang mukha.*   Alalahanin ninyo ang kamangha-manghang mga bagay na ginawa niya,Ang kaniyang mga himala at ang mga hatol na inihayag niya,+   Kayong mga supling* ng lingkod niyang si Abraham,+Kayong mga anak ni Jacob, na mga pinili niya.+   Siya si Jehova na ating Diyos.+ Siya ang humahatol sa buong lupa.+   Naaalaala niya ang kaniyang tipan magpakailanman,+Ang ipinangako* niya, hanggang sa sanlibong henerasyon,+   Ang tipan niya kay Abraham,+At ang panata niya kay Isaac,+ 10  Na pinagtibay niya kay Jacob,At ibinigay niya bilang walang-hanggang tipan kay Israel. 11  Sinabi niya, “Ibibigay ko sa iyo ang lupain ng Canaan+Bilang inyong mana.”+ 12  Ito ay noong kakaunti pa sila,+Oo, napakakaunti, at noong mga dayuhan sila sa lupain.+ 13  Nagpalipat-lipat sila ng bansa,Mula sa isang kaharian papunta sa ibang bayan.+ 14  Hindi niya hinayaang pagmalupitan sila ng sinuman,+Kundi alang-alang sa kanila ay sumaway siya ng mga hari:+ 15  “Huwag ninyong sasaktan ang mga pinili* ko,At huwag ninyong gagawan ng masama ang mga propeta ko.”+ 16  Nagpasapit siya ng taggutom sa lupain;+Pinutol niya ang kanilang suplay ng tinapay.* 17  Nagsugo siya ng isang lalaking mauuna sa kanilaNa ibinenta para maging alipin, si Jose.+ 18  Ikinadena nila* ang mga paa niya,+Iginapos sa bakal ang leeg* niya; 19  Hanggang sa araw na magkatotoo ang sinabi niya,+Ang pananalita ni Jehova ang dumalisay sa kaniya. 20  Ipinag-utos ng hari na palayain siya,+Pinalaya siya ng tagapamahala ng mga bayan. 21  Ginawa niya siyang panginoon sa sambahayan niya,Tagapamahala sa lahat ng ari-arian niya,+ 22  Para lubusang mamuno sa* kaniyang matataas na opisyalAt magturo ng karunungan sa kaniyang matatandang lalaki.+ 23  Pagkatapos, dumating si Israel sa Ehipto,+At nanirahan si Jacob bilang dayuhan sa lupain ni Ham. 24  Pinalaki ng Diyos ang bayan niya;+Ginawa niya silang mas malakas kaysa sa mga kalaban nila.+ 25  Hinayaan niyang magbago ang puso ng mga ito, mapoot sa bayan niya,At magpakana laban sa mga lingkod niya.+ 26  Isinugo niya ang lingkod niyang si Moises,+At si Aaron+ na kaniyang pinili. 27  Ipinakita nila sa mga ito ang kaniyang mga tanda,Sa lupain ni Ham ang mga himala niya.+ 28  Nagsugo siya ng kadiliman at nagdilim sa lupain;+Hindi sila naghimagsik laban sa mga salita niya. 29  Ginawa niyang dugo ang tubig nila*At pinatay ang kanilang mga isda.+ 30  Napuno ng palaka ang lupain nila,+Kahit ang mga silid sa palasyo. 31  Inutusan niyang sumalakay ang nangangagat na mga langawAt ang mga niknik* sa lahat ng teritoryo nila.+ 32  Ginawa niyang yelo* ang kanilang ulan,At nagpadala siya ng kidlat* sa lupain nila.+ 33  Pininsala niya ang kanilang mga puno ng ubas at igosAt sinira ang mga puno sa teritoryo nila. 34  Inutusan niyang sumalakay ang mga balang,Mga batang balang na hindi mabilang.+ 35  Nilamon ng mga iyon ang lahat ng pananim sa lupain,Nilamon ng mga iyon ang mga bunga ng lupa. 36  At pinatay niya ang lahat ng panganay sa lupain nila,+Ang pasimula ng kanilang kakayahang magkaanak. 37  Inilabas niya ang bayan niya na may dalang pilak at ginto;+At walang sinuman sa mga tribo niya ang nabuwal. 38  Nagsaya ang Ehipto nang umalis sila,Dahil natatakot na ito sa Israel.*+ 39  Naglagay siya ng ulap para matakpan sila+ At ng apoy para magbigay ng liwanag sa gabi.+ 40  Humingi sila, at nagbigay siya ng pugo;+Patuloy niya silang binusog ng tinapay mula sa langit.+ 41  Biniyak niya ang isang bato at lumabas ang tubig;+Dumaloy ito sa disyerto na parang ilog.+ 42  Dahil naalaala niya ang banal na pangako niya sa lingkod niyang si Abraham.+ 43  Kaya inilabas niya ang kaniyang bayan nang may pagsasaya,+Ang mga pinili niya nang may hiyaw ng kagalakan. 44  Ibinigay niya sa kanila ang lupain ng mga bansa;+Minana nila ang pinaghirapan ng ibang bayan,+ 45  Para tuparin nila ang mga batas niya+At sundin ang mga kautusan niya. Purihin ninyo si Jah!*

Talababa

O “umawit kayo at tumugtog para.”
O posibleng “Isalaysay.”
O “presensiya.”
O “inapo.” Lit., “Kayong binhi.”
Lit., “salitang iniutos.”
Lit., “pinahiran.”
Lit., “Binali niya ang bawat tungkod ng tinapay.” Posibleng tumutukoy sa mga tungkod na pinagsasabitan ng tinapay.
Lit., “Sinaktan nila ng kadena.”
Tingnan sa Glosari, “Nephesh; Psykhe.”
Lit., “Para igapos ang.”
Mga Ehipsiyo.
Isang maliit na insekto na karaniwan sa Ehipto at nangangagat na gaya ng lamok.
O “graniso.”
O “nagliliyab na apoy.”
Lit., “kanila.”
O “Hallelujah!” Ang “Jah” ay pinaikling anyo ng pangalang Jehova.

Study Notes

Media