Mga Awit 104:1-35

104  Pupurihin ko si Jehova.+ O Jehova na aking Diyos, napakadakila mo.+ Nadaramtan ka ng dangal at karilagan.+   Nababalot ka ng liwanag+ na gaya ng damit;Inilalatag mo ang langit na gaya ng telang pantolda.+   Ang mga biga ng mga silid niya sa itaas ay inilalagay niya sa tubig sa langit,*+Ginagawa niyang karwahe ang mga ulap,+At lumalakad siya sa mga pakpak ng hangin.+   Ginagawa niyang mga makapangyarihang puwersa* ang mga anghel niya;Ginagawa niyang lumalamong apoy ang mga lingkod niya.+   Itinayo niya ang lupa sa matatag na pundasyon;+Hindi ito magagalaw sa lugar nito* magpakailanman.+   Dinamtan mo ito ng malalim na tubig.+ Natakpan ng tubig ang mga bundok.   Nang sawayin mo sila, tumakas sila;+Pagkarinig sa tunog ng iyong kulog, nagtakbuhan sila sa takot   —Umangat ang mga bundok+ at bumaba ang mga lambak—Sa lugar na inihanda mo para sa kanila.   Nagtakda ka ng hangganan na hindi nila puwedeng lampasan,+Para hindi na nila muling takpan ang lupa. 10  Nagpapadaloy siya ng tubig papunta sa mga lambak;*Umaagos ang mga ito sa pagitan ng mga bundok. 11  Naglalaan sila ng tubig para sa lahat ng hayop sa parang;Napapawi ang uhaw ng maiilap na asno. 12  Sa itaas nila, dumadapo ang mga ibon ng langit;Umaawit ang mga ito mula sa mayayabong na puno. 13  Dinidilig niya ang mga bundok mula sa mga silid niya sa itaas.+ Nasisiyahan ang lupa sa bunga ng iyong mga gawa.+ 14  Pinatutubo niya ang mga damo para sa mga bakaAt ang mga pananim para sa mga tao,+Para magbigay ang lupa ng pagkain 15  At alak na nagpapasaya sa puso ng tao,+Langis na nagpapaningning ng mukha,At tinapay na nagpapalakas sa puso ng tao.+ 16  Ang mga puno ni Jehova ay nadidiligang mabuti,Ang mga itinanim niyang sedro ng Lebanon, 17  Na pinamumugaran ng mga ibon. Ang bahay ng siguana*+ ay nasa mga puno ng enebro. 18  Ang matataas na bundok ay para sa mga kambing-bundok;+Ang malalaking bato ay kanlungan para sa mga kuneho.*+ 19  Ginawa niya ang buwan para maging tanda ng panahon;Alam ng araw kung kailan lulubog.+ 20  Pinasasapit mo ang kadiliman, at dumarating ang gabi,+At gumagala ang lahat ng hayop sa kagubatan. 21  Ang mga leon ay umuungal kapag naghahanap ng masisila+At humihingi ng pagkain mula sa Diyos.+ 22  Sa pagsikat ng araw,Nag-aalisan sila at humihiga sa mga lungga nila. 23  Ang tao ay pumupunta sa trabaho niyaAt nagpapagal hanggang gabi. 24  Napakarami ng mga gawa mo, O Jehova!+ Lahat ng iyon ay ginawa mo nang may karunungan.+ Ang lupa ay punô ng mga ginawa mo. 25  Naroon ang dagat, na napakalaki at napakalawak,Punong-puno ng di-mabilang na buháy na nilikha, maliliit at malalaki.+ 26  Doon naglalakbay ang mga barko,At ang Leviatan,*+ na ginawa mo para maglaro doon. 27  Lahat sila ay naghihintay sa iyoPara bigyan mo ng pagkain sa tamang panahon.+ 28  Ang ibinibigay mo sa kanila ay kinukuha nila.+ Binubuksan mo ang kamay mo, at nabubusog sila ng mabubuting bagay.+ 29  Kapag itinatago mo ang iyong mukha, nababahala sila. Kapag inalis mo ang hininga* nila, namamatay sila at bumabalik sa alabok.+ 30  Kapag isinugo mo ang espiritu mo, nalalalang* sila,+At binibigyan mo ng bagong buhay ang lupa. 31  Ang kaluwalhatian ni Jehova ay mananatili magpakailanman. Si Jehova ay magsasaya sa kaniyang mga gawa.+ 32  Tinitingnan niya ang lupa, at nayayanig ito;Hinihipo niya ang mga bundok, at umuusok ang mga ito.+ 33  Aawit ako kay Jehova+ sa buong buhay ko;Aawit ako ng papuri* sa aking Diyos hangga’t nabubuhay ako.+ 34  Maging kalugod-lugod nawa sa kaniya ang mga iniisip ko.* Magsasaya ako kay Jehova. 35  Ang mga makasalanan ay maglalaho sa lupa,At ang masasama ay mawawala na.+ Pupurihin ko si Jehova. Purihin ninyo si Jah!*

Talababa

Lit., “sa tubig.”
Lit., “mga espiritu.”
O “Hindi ito mayayanig.”
O “wadi.”
Sa Ingles, stork.
Kuneho sa batuhan.
Tingnan sa Glosari.
Tingnan sa Glosari, “Ruach; Pneuma.”
O “nalilikha.”
O “Aawit ako at tutugtog para.”
O posibleng “Maging kalugod-lugod nawa ang pagbubulay-bulay ko tungkol sa kaniya.”
O “Hallelujah!” Ang “Jah” ay pinaikling anyo ng pangalang Jehova.

Study Notes

Media