Mga Awit 103:1-22

Awit ni David. 103  Pupurihin ko si Jehova;Pupurihin ng buong pagkatao ko ang kaniyang banal na pangalan.   Pupurihin ko si Jehova;Huwag ko nawang kalimutan ang lahat ng ginawa niya.+   Pinatatawad niya ang lahat ng pagkakamali mo+At pinagagaling ang lahat ng karamdaman mo;+   Inililigtas* niya ang buhay mo mula sa hukay,*+At kinokoronahan ka niya ng kaniyang tapat na pag-ibig at awa.+   Binubusog ka niya ng mabubuting bagay+ sa buong buhay mo,Kaya nananatili kang bata at malakas na gaya ng isang agila.+   Si Jehova ay makatuwiran+ at makatarunganSa lahat ng inaapi.+   Ipinaalám niya ang mga daan niya kay Moises,+Ang mga gawa niya sa mga anak ni Israel.+   Si Jehova ay maawain at mapagmalasakit,*+Hindi madaling magalit at sagana sa tapat na pag-ibig.*+   Hindi niya patuloy na aalalahanin ang mga pagkakamali natin,+At hindi siya maghihinanakit magpakailanman.+ 10  Hindi niya tayo pinaparusahan ayon sa mga kasalanan natin,+At hindi niya tayo ginagantihan ayon sa nararapat sa mga pagkakamali natin.+ 11  Dahil kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa,Gayon kalaki ang kaniyang tapat na pag-ibig sa mga natatakot sa kaniya.+ 12  Kung gaano kalayo ang sikatan ng araw sa lubugan ng araw,Gayon niya inilalayo sa atin ang mga kasalanan natin.+ 13  Kung paanong nagpapakita ng awa ang ama sa mga anak niya,Si Jehova ay nagpapakita ng awa sa mga natatakot sa kaniya.+ 14  Dahil alam na alam niya ang pagkakagawa sa atin;+Inaalaala niyang tayo ay alabok.+ 15  Ang mga araw ng taong mortal ay gaya ng sa damo;+Namumukadkad siyang gaya ng bulaklak sa parang.+ 16  Pero kapag humihip ang hangin, naglalaho iyon,Na para bang hindi iyon kailanman tumubo roon.* 17  Pero ang tapat na pag-ibig ni Jehova ay walang hanggan*Para sa mga natatakot sa kaniya,+At ang kaniyang katuwiran para sa mga anak ng mga anak nila,+ 18  Para sa mga tumutupad sa kaniyang tipan+At sa mga maingat na sumusunod sa mga utos niya. 19  Itinatag ni Jehova nang matibay ang trono niya sa langit;+At naghahari siya sa lahat.+ 20  Purihin ninyo si Jehova, lahat kayong mga anghel niya+ na makapangyarihan,Na tumutupad sa salita niya,+ nakikinig sa tinig niya.* 21  Purihin ninyo si Jehova, lahat kayong mga hukbo niya,+Ang mga lingkod niya na gumagawa ng kalooban niya.+ 22  Purihin ninyo si Jehova, lahat kayong mga gawa niya,Sa lahat ng lugar na pinaghaharian niya.* Pupurihin si Jehova ng buong pagkatao ko.

Talababa

O “Binabawi.”
O “libingan.”
O “magandang-loob.”
O “maibiging-kabaitan.”
Lit., “At hindi na ito kilala ng lugar nito.”
O “mula sa panahong walang pasimula hanggang sa panahong walang wakas.”
Lit., “sa tinig (tunog) ng salita niya.”
O “na nasa ilalim ng soberanya niya.”

Study Notes

Media