Apocalipsis kay Juan 4:1-11

4  Pagkatapos nito ay nakita ko ang isang bukás na pinto sa langit, at ang unang tinig na narinig kong nagsasalita sa akin ay gaya ng isang trumpeta na nagsasabi: “Umakyat ka rito, at ipapakita ko sa iyo ang mga bagay na dapat mangyari.”  Pagkatapos nito ay agad na sumaakin ang espiritu ng Diyos, at nakita ko ang isang trono na nasa puwesto nito sa langit, at may isang nakaupo sa trono.+  At ang nakaupo ay kumikinang na gaya ng batong jaspe+ at ng batong sardio,* at sa palibot ng trono ay may isang bahagharing kumikinang na gaya ng esmeralda.+  Sa palibot ng trono ay may 24 na trono, at sa mga tronong ito ay nakita kong nakaupo ang 24 na matatandang+ nakasuot ng puting damit, at may gintong korona sila sa ulo.  Mula sa trono ay may lumalabas na mga kidlat+ at mga tinig at mga kulog;+ at may pitong lampara ng apoy na nagniningas sa harap ng trono, at ang mga ito ay sumasagisag sa pitong espiritu ng Diyos.+  Sa harap ng trono ay may gaya ng isang malasalaming dagat,+ tulad ng kristal. Sa gitna ng trono* at sa palibot ng trono ay may apat na buháy na nilalang+ na punô ng mata sa harap at sa likuran.  Ang unang buháy na nilalang ay tulad ng leon,+ ang ikalawang buháy na nilalang ay tulad ng batang toro,+ ang ikatlong buháy na nilalang+ ay may mukhang tulad ng sa tao, at ang ikaapat na buháy na nilalang+ ay tulad ng lumilipad na agila.+  Ang bawat isa sa apat na buháy na nilalang ay may anim na pakpak; punô sila ng mata sa palibot at sa ilalim.+ At patuloy nilang sinasabi araw at gabi: “Banal, banal, banal ang Diyos na Jehova,*+ ang Makapangyarihan-sa-Lahat, ang nakaraan at ang kasalukuyan at ang darating.”+  Sa tuwing ang buháy na mga nilalang ay magbibigay ng kaluwalhatian at karangalan at pasasalamat sa Isa na nakaupo sa trono, ang Isa na nabubuhay magpakailanman,+ 10  ang 24 na matatanda+ ay sumusubsob sa harap ng Isa na nakaupo sa trono at sumasamba sa Isa na nabubuhay magpakailanman, at inihahagis nila ang korona nila sa harap ng trono at sinasabi: 11  “O Jehova* na Diyos namin, ikaw ang karapat-dapat sa* kaluwalhatian+ at karangalan+ at kapangyarihan,+ dahil nilalang mo ang lahat ng bagay,+ at dahil sa kalooban mo ay umiral sila at nalalang.”*

Talababa

O “ng mamahaling bato na kulay pula.”
O “Sa gitna kasama ng trono.”
Tingnan ang Ap. A5.
Tingnan ang Ap. A5.
Lit., “karapat-dapat tumanggap ng.”
O “nalikha.”

Study Notes

Media