Apocalipsis kay Juan 17:1-18

17  Lumapit sa akin ang isa sa pitong anghel na may pitong mangkok,+ at sinabi niya sa akin: “Halika, ipapakita ko sa iyo ang hatol sa maimpluwensiyang babaeng bayaran na nakaupo sa maraming tubig,+  na nagkasala ng seksuwal na imoralidad* kasama ang mga hari sa lupa,+ at ang mga nakatira sa lupa ay nilasing sa alak ng kaniyang seksuwal na imoralidad.”*+  At sa kapangyarihan ng espiritu ay dinala niya ako sa ilang. At nakita ko ang isang babae na nakaupo sa isang kulay-iskarlatang* mabangis na hayop na punô ng mapamusong* na mga pangalan at may 7 ulo at 10 sungay.  Ang babae ay nakasuot ng damit na purpura*+ at iskarlata, at may mga alahas siyang ginto at mamahaling mga bato at mga perlas,+ at may hawak siyang gintong kopa na punô ng kasuklam-suklam na mga bagay at ng maruruming bagay ng kaniyang seksuwal na imoralidad.*  Nakasulat sa noo niya ang isang pangalan, isang misteryo: “Babilonyang Dakila, ang ina ng mga babaeng bayaran+ at ng kasuklam-suklam na mga bagay sa lupa.”+  At nakita ko na ang babae ay lasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga saksi ni Jesus.+ Nang makita ko siya, gulat na gulat ako.  Kaya sinabi sa akin ng anghel: “Bakit ka nagulat? Sasabihin ko sa iyo ang misteryo ng babae+ at ng mabangis na hayop na sinasakyan niya na may 7 ulo at 10 sungay:+  Ang mabangis na hayop na nakita mo ay umiral, pero wala ito ngayon. Gayunman, malapit na itong umahon mula sa kalaliman,+ at ito ay patungo sa pagkapuksa. At ang mga nakatira sa lupa na ang mga pangalan ay hindi nakasulat sa balumbon ng buhay+ mula nang itatag ang sanlibutan ay magugulat kapag nakita nila kung paanong ang mabangis na hayop ay umiral, pero wala na, at gayunman ay babalik.  “Dito kailangan ng isip* na may karunungan: Ang pitong ulo+ ay sumasagisag sa pitong bundok, na sa ibabaw nito ay nakaupo ang babae. 10  At may pitong hari: Bumagsak na ang lima, ang isa ay narito, at ang isa ay hindi pa dumarating; pero pagdating niya, mananatili siya nang maikling panahon. 11  At ang mabangis na hayop na umiral pero wala na,+ ito rin ang ikawalong hari, pero nagmula ito sa pito, at ito ay patungo sa pagkapuksa. 12  “Ang 10 sungay na nakita mo ay sumasagisag sa 10 hari na hindi pa tumatanggap ng kaharian, pero tatanggap sila ng awtoridad bilang mga hari nang isang oras kasama ng mabangis na hayop. 13  Ang mga ito ay may iisang kaisipan, kaya ibinibigay nila ang kapangyarihan at awtoridad nila sa mabangis na hayop. 14  Makikipaglaban ang mga ito sa Kordero,+ pero dahil siya ang Panginoon ng mga panginoon at Hari ng mga hari,+ magtatagumpay ang Kordero laban sa kanila.+ Magtatagumpay rin ang mga kasama niyang tinawag at pinili at tapat.”+ 15  Sinabi niya sa akin: “Ang mga tubig na nakita mo, kung saan nakaupo ang babaeng bayaran, ay sumasagisag sa mga bayan at mga pulutong at mga bansa at mga wika.+ 16  At ang 10 sungay+ na nakita mo at ang mabangis na hayop,+ ang mga ito ay mapopoot sa babaeng bayaran+ at gagawin nila siyang wasak at hubad, at uubusin nila ang laman niya at lubusan siyang susunugin.+ 17  Dahil inilagay ng Diyos sa puso nila na gawin ang nasa isip niya,+ oo, na gawin ang iisa nilang kaisipan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaharian nila sa mabangis na hayop,+ hanggang sa maganap ang mga salita ng Diyos. 18  At ang babae+ na nakita mo ay sumasagisag sa dakilang lunsod na naghahari sa mga hari sa lupa.”

Talababa

Tingnan sa Glosari.
Sa Griego, por·neiʹa. Tingnan sa Glosari.
O “matingkad-na-pulang.”
Tingnan sa Glosari, “Pamumusong.”
O “kulay-ube.” Tingnan sa Glosari.
Sa Griego, por·neiʹa. Tingnan sa Glosari.
O “katalinuhan.”

Study Notes

Media