Apocalipsis kay Juan 12:1-17

12  Pagkatapos, isang dakilang tanda ang nakita sa langit: Isang babaeng+ nadaramtan ng araw, at ang buwan ay nasa ilalim ng mga paa niya, at sa ulo niya ay may isang koronang gawa sa 12 bituin,  at siya ay nagdadalang-tao. At sumisigaw siya dahil sa kirot at matinding hirap sa panganganak.  Isa pang tanda ang nakita sa langit. Isang malaki at kulay-apoy na dragon,+ na may 7 ulo at 10 sungay, at sa mga ulo nito ay may 7 diadema;*  at kinakaladkad ng buntot nito ang sangkatlo ng mga bituin+ sa langit, at inihagis sila nito sa lupa.+ At ang dragon ay nanatiling nakatayo sa harap ng babae+ na malapit nang manganak, para kapag nanganak na ang babae ay malamon nito ang anak niya.  At nagsilang siya ng isang anak na lalaki,+ na magpapastol sa lahat ng bansa gamit ang isang panghampas na bakal.+ At ang anak niya ay inagaw at dinala sa Diyos na nakaupo sa trono.  At ang babae ay tumakas papunta sa ilang, kung saan may lugar na inihanda ang Diyos para sa kaniya at kung saan nila siya pakakainin sa loob ng 1,260 araw.+  At sumiklab ang digmaan sa langit: Si Miguel*+ at ang mga anghel niya ay nakipagdigma sa dragon, at ang dragon at ang mga anghel nito ay nakipagdigma,  pero hindi nagtagumpay ang mga ito,* at wala na silang lugar pa sa langit.  Kaya inihagis ang malaking dragon,+ ang orihinal na ahas,+ ang tinatawag na Diyablo+ at Satanas,+ na nagliligaw sa buong mundo;+ inihagis siya sa lupa,+ at ang mga anghel niya ay inihagis na kasama niya. 10  Narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsabi: “Ngayon ay dumating na ang kaligtasan+ at ang kapangyarihan at ang Kaharian ng ating Diyos+ at ang awtoridad ng kaniyang Kristo, dahil ang tagapag-akusa sa mga kapatid natin ay inihagis na, ang nag-aakusa sa kanila araw at gabi sa harap ng ating Diyos!+ 11  At nagtagumpay sila laban* sa kaniya+ dahil sa dugo ng Kordero+ at sa mensahe ng pagpapatotoo nila,+ at hindi nila inibig ang buhay* nila+ kahit sa harap ng kamatayan. 12  Dahil dito ay matuwa kayo, O langit at kayong mga nakatira diyan! Kaawa-awa ang lupa at ang dagat,+ dahil ang Diyablo ay bumaba na sa inyo na galit na galit, dahil alam niyang kaunti na lang ang panahong natitira sa kaniya.”+ 13  Ngayon, nang makita ng dragon na inihagis na siya sa lupa,+ pinag-usig niya ang babae+ na nagsilang sa batang lalaki. 14  Pero ang dalawang pakpak ng malaking agila+ ay ibinigay sa babae, para makalipad siya papunta sa lugar niya sa ilang, kung saan siya pakakainin sa loob ng isang panahon at mga panahon at kalahating panahon*+ na malayo sa ahas.+ 15  At ang ahas ay nagbuga ng tubig na parang ilog sa likuran ng babae, para malunod ito sa ilog. 16  Pero tinulungan ng lupa ang babae, at ibinuka ng lupa ang bibig nito at nilulon ang ilog na ibinuga ng dragon. 17  Kaya galit na galit ang dragon sa babae, at umalis siya para makipagdigma sa natitira sa mga supling* ng babae+ na sumusunod sa mga utos ng Diyos at may gawaing pagpapatotoo tungkol kay Jesus.+

Talababa

O “korona.”
Ibig sabihin, “Sino ang Tulad ng Diyos?”
O posibleng “pero natalo ito [ang dragon].”
O “nanaig sila.”
Tingnan sa Glosari, “Nephesh; Psykhe.”
Tatlo at kalahating panahon.
Lit., “sa binhi.”

Study Notes

Media