Apocalipsis kay Juan 10:1-11

10  At nakakita ako ng isa pang malakas na anghel na bumababa mula sa langit; nadaramtan* siya ng ulap, ang ulo niya ay may bahaghari, ang mukha niya ay gaya ng araw,+ at ang mga binti* niya ay gaya ng mga haliging apoy,  at may hawak siyang isang maliit na balumbon na nakabukas. At itinapak niya ang kanang paa niya sa dagat, pero ang kaliwang paa niya ay sa lupa,  at sumigaw siya nang malakas na gaya ng pag-ungal ng leon.+ At nang sumigaw siya, narinig ko ang mga tinig ng pitong kulog.+  Nang magsalita ang pitong kulog, magsusulat na sana ako, pero narinig ko ang isang tinig mula sa langit+ na nagsabi: “Tatakan mo ang mga bagay na sinabi ng pitong kulog, at huwag mong isulat ang mga iyon.”  Ang anghel na nakita kong nakatayo sa dagat at sa lupa ay nagtaas ng kanang kamay niya sa langit,  at sumumpa siya sa pamamagitan ng Isa na nabubuhay nang walang hanggan,+ na lumalang ng langit at ng mga bagay na naroon at ng lupa at ng mga bagay na naroon at ng dagat at ng mga bagay na naroon:+ “Tapos na ang panahon ng paghihintay.  Dahil sa panahon na malapit nang hipan ng ikapitong anghel+ ang trumpeta niya,+ ang sagradong lihim+ na inihayag ng Diyos bilang mabuting balita sa sarili niyang mga alipin na mga propeta+ ay matutupad na.”  At ang tinig na narinig ko mula sa langit+ ay muling nagsalita sa akin; sinabi nito: “Kunin mo ang nakabukas na balumbon na hawak ng anghel na nakatayo sa dagat at sa lupa.”+  Pinuntahan ko ang anghel at sinabi ko sa kaniya na ibigay sa akin ang maliit na balumbon. Sinabi niya sa akin: “Kunin mo ito at kainin,+ at papapaitin nito ang tiyan mo, pero sa bibig mo ay magiging matamis itong gaya ng pulot-pukyutan.” 10  Kinuha ko ang maliit na balumbon na hawak ng anghel at kinain ito,+ at sa bibig ko ay matamis ito na gaya ng pulot-pukyutan,+ pero matapos ko itong kainin, pumait ang tiyan ko. 11  At sinabi nila sa akin: “Dapat kang manghulang muli tungkol sa mga bayan at mga bansa at mga wika at sa maraming hari.”

Talababa

O “nababalutan.”
Lit., “paa.”

Study Notes

Media