Ikalawang Samuel 7:1-29

7  Nang tumira ang hari sa sarili niyang bahay*+ at bigyan siya ni Jehova ng kapahingahan mula sa lahat ng kaaway niya sa palibot,  sinabi ng hari sa propetang si Natan:+ “Nakatira ako sa isang bahay na gawa sa mga sedro+ samantalang ang Kaban ng tunay na Diyos ay nasa tolda.”+  Sinabi ni Natan sa hari: “Gawin mo kung ano ang nasa puso mo, dahil si Jehova ay sumasaiyo.”+  Nang gabing iyon, dumating kay Natan ang mensaheng ito ni Jehova:  “Sabihin mo sa lingkod kong si David, ‘Ito ang sinabi ni Jehova: “Ipagtatayo mo ba ako ng bahay na titirhan ko?+  Mula noong ilabas ko sa Ehipto ang bayan kong Israel, hindi pa ako nanirahan sa isang bahay,+ kundi nasa tolda ako at nasa tabernakulo na nagpapalipat-lipat.*+  Sa buong panahong kasama ako ng mga Israelita, sinabi ko ba sa sinumang pinuno ng mga tribo ng Israel na inatasan kong magpastol sa bayan kong Israel, ‘Bakit hindi ninyo ako ipinagtayo ng bahay na gawa sa sedro?’”’  Sabihin mo ngayon sa lingkod kong si David, ‘Ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo: “Kinuha kita mula sa mga pastulan, mula sa pag-aalaga ng kawan,+ para maging pinuno ng bayan kong Israel.+  At ako ay sasaiyo saan ka man magpunta,+ at lilipulin ko sa harap mo ang lahat ng iyong kaaway;+ at gagawin kong dakila ang pangalan mo,+ gaya ng pangalan ng mga dakilang tao sa daigdig. 10  Bibigyan ko ng lupain ang bayan kong Israel at doon ko sila patitirahin, at mamumuhay sila roon at wala nang gagambala sa kanila; at hindi na sila pahihirapan ng masasamang tao gaya ng ginawa sa kanila noon,+ 11  mula nang araw na mag-atas ako ng mga hukom+ sa bayan kong Israel. At bibigyan kita ng kapahingahan mula sa lahat ng kaaway mo.+ “‘“Sinabi rin sa iyo ni Jehova na magtatatag si Jehova ng isang sambahayan* para sa iyo.+ 12  Kapag nagwakas na ang buhay mo+ gaya ng iyong mga ninuno, gagawin kong hari na kahalili mo ang iyong supling,* ang sarili mong anak,* at gagawin kong matibay ang pagkakatatag ng kaharian niya.+ 13  Siya ang magtatayo ng bahay para sa pangalan ko,+ at gagawin kong matibay ang trono ng kaniyang kaharian magpakailanman.+ 14  Magiging ama niya ako, at magiging anak ko siya.+ Kapag gumawa siya ng mali, didisiplinahin ko siya sa pamamagitan ng pamalo ng mga tao at ng mga hampas ng mga anak ng tao.*+ 15  Hindi mawawala ang aking tapat na pag-ibig sa kaniya kung paanong nawala ito kay Saul,+ na inalis ko sa harap mo. 16  Ang iyong sambahayan at ang iyong kaharian ay magiging matatag sa harap mo magpakailanman; ang iyong trono ay magiging matibay magpakailanman.”’”+ 17  Sinabi ni Natan kay David ang lahat ng salitang ito at ang buong pangitaing ito.+ 18  Kaya umupo si Haring David sa harap ni Jehova at nagsabi: “Sino ako, O Kataas-taasang Panginoong Jehova? At ano ang sambahayan ko para gawin mo sa akin ang lahat ng ito?+ 19  At para bang kulang pa ito sa iyo, O Kataas-taasang Panginoong Jehova, kaya sinabi mo pa ang mangyayari sa sambahayan ng iyong lingkod hanggang sa malayong hinaharap; at ito ay tuntunin* para sa buong sangkatauhan, O Kataas-taasang Panginoong Jehova. 20  Ano pa ba ang masasabi sa iyo ng lingkod mong si David? Kilalang-kilala mo ako,+ O Kataas-taasang Panginoong Jehova. 21  Alang-alang sa iyong salita at ayon sa iyong kalooban, ginawa mo ang lahat ng dakilang bagay na ito at isiniwalat sa iyong lingkod.+ 22  Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ay talagang dakila,+ O Kataas-taasang Panginoong Jehova. Wala kang katulad,+ at walang Diyos maliban sa iyo;+ pinatutunayan ito ng lahat ng narinig namin. 23  At anong bansa sa lupa ang kagaya ng bayan mong Israel?+ Tinubos sila ng Diyos bilang kaniyang bayan,+ at gumawa siya ng pangalan para sa sarili niya+ sa pamamagitan ng paggawa ng dakila at kamangha-manghang mga bagay para sa kanila.+ Itinaboy mo ang mga bansa at ang mga diyos nila alang-alang sa iyong bayan, na tinubos mo mula sa Ehipto para sa iyong sarili. 24  Ginawa mong sarili mong bayan ang Israel sa habang panahon;+ at ikaw, O Jehova, ang naging Diyos nila.+ 25  “Ngayon, O Diyos na Jehova, tuparin mo magpakailanman ang pangako mo may kinalaman sa iyong lingkod at sa sambahayan niya, at gawin mo nawa ang ipinangako mo.+ 26  Maging dakila nawa ang pangalan mo magpakailanman,+ para sabihin ng mga tao, ‘Si Jehova ng mga hukbo ay Diyos ng Israel,’ at maging matibay nawa ang pagkakatatag ng sambahayan ng lingkod mong si David sa harap mo.+ 27  O Jehova ng mga hukbo, na Diyos ng Israel, sinabi mo sa iyong lingkod, ‘Magtatatag ako ng isang sambahayan* para sa iyo.’+ Kaya ang lingkod mo ay nagkaroon ng lakas ng loob na* bigkasin ang panalanging ito sa iyo. 28  At ngayon, O Kataas-taasang Panginoong Jehova, ikaw ang tunay na Diyos, at ang salita mo ay katotohanan,+ at ipinangako mo ang mabubuting bagay na ito sa iyong lingkod. 29  Pagpalain mo nawa ang sambahayan ng iyong lingkod, at manatili nawa ito magpakailanman sa harap mo;+ dahil ikaw, O Kataas-taasang Panginoong Jehova, ay nangako, at pagpalain mo nawa ang sambahayan ng iyong lingkod magpakailanman.”+

Talababa

O “palasyo.”
Lit., “naglalakad.”
O “dinastiya.”
Lit., “binhi.”
Lit., “ang isa na lalabas mula sa iyong mga panloob na bahagi.”
O posibleng “ni Adan.”
O “kautusan.”
O “dinastiya.”
Lit., “Kaya nakita ng lingkod mo ang puso niya para.”

Study Notes

Media