Ikalawang Hari 3:1-27

3  Ang anak ni Ahab na si Jehoram+ ay naging hari ng Israel, sa Samaria, nang ika-18 taon ni Haring Jehosapat ng Juda, at namahala siya nang 12 taon.  Patuloy niyang ginawa ang masama sa paningin ni Jehova, pero hindi kasinsama ng ginawa ng kaniyang ama o ina, dahil inalis niya ang sagradong haligi ni Baal na ginawa ng ama niya.+  Pero ginawa rin niya ang mga kasalanang ginawa ni Jeroboam na anak ni Nebat; pinagkasala rin niya ang Israel.+ Patuloy niya itong ginawa.  Si Mesa na hari ng Moab ay isang tagapag-alaga ng tupa, at dati siyang nagbibigay ng 100,000 kordero* at 100,000 lalaking tupa na hindi pa nagugupitan bilang tributo* sa hari ng Israel.  Pagkamatay ni Ahab,+ naghimagsik ang hari ng Moab sa hari ng Israel.+  Kaya lumabas si Haring Jehoram nang araw na iyon mula sa Samaria at tinipon niya ang buong Israel.  Nagpadala rin siya ng ganitong mensahe kay Haring Jehosapat ng Juda: “Naghimagsik sa akin ang hari ng Moab. Sasama ka ba sa akin sa paglaban sa Moab?” Sumagot ito: “Sasama ako.+ Ikaw at ako ay iisa. Ang bayan mo at ang bayan ko ay iisa rin, pati na ang mga kabayo mo at ang mga kabayo ko.”+  At nagtanong ito: “Saan tayo dadaan?” Sumagot siya: “Sa ilang ng Edom.”  At umalis ang hari ng Israel kasama ang hari ng Juda at ang hari ng Edom.+ Pagkatapos nilang maglakbay nang pitong araw, wala nang tubig para sa hukbo at sa mga alaga nilang hayop na sumusunod sa kanila. 10  Sinabi ng hari ng Israel: “Ano ba naman ito? Tinipon ni Jehova ang tatlong haring ito para ibigay lang sila sa kamay ng Moab!” 11  Sinabi ni Jehosapat: “Wala bang propeta si Jehova rito para makasangguni tayo kay Jehova sa pamamagitan niya?”+ Kaya sumagot ang isa sa mga lingkod ng hari ng Israel: “Nandito si Eliseo+ na anak ni Sapat, na nagbubuhos noon ng tubig sa mga kamay ni Elias.”*+ 12  Sinabi ni Jehosapat: “Nagsasalita si Jehova sa pamamagitan niya.” Kaya pinuntahan siya ng hari ng Israel, ni Jehosapat, at ng hari ng Edom. 13  Sinabi ni Eliseo sa hari ng Israel: “Bakit sa akin ka lumalapit?*+ Pumunta ka sa mga propeta ng iyong ama at sa mga propeta ng iyong ina.”+ Pero sinabi sa kaniya ng hari ng Israel: “Hindi, dahil si Jehova ang nagtipon sa tatlong haring ito para ibigay sila sa kamay ng Moab.” 14  Sumagot si Eliseo: “Tinitiyak ko, kung paanong buháy si Jehova ng mga hukbo na pinaglilingkuran ko*—kung hindi dahil kay Haring Jehosapat+ ng Juda, hindi kita titingnan o papansinin.+ 15  Magdala kayo rito ng manunugtog ng alpa.”*+ Nang magsimulang tumugtog ang manunugtog ng alpa, bumaba ang espiritu* ni Jehova kay Eliseo.+ 16  Sinabi niya: “Ito ang sinabi ni Jehova: ‘Maghukay kayo ng mga kanal sa lambak* na ito, 17  dahil ito ang sinabi ni Jehova: “Walang darating na hangin o ulan; pero mapupuno ng tubig ang lambak* na ito,+ at iinom kayo rito, kayo at ang mga alaga ninyong hayop.”’ 18  Pero maliit na bagay lang ito kay Jehova,+ dahil ibibigay rin niya sa kamay ninyo ang Moab.+ 19  Pabagsakin ninyo ang bawat napapaderang* lunsod+ at ang bawat magandang lunsod, putulin ninyo ang bawat mabuting puno, sarhan ninyo ang lahat ng bukal, at tapunan ninyo ng maraming bato ang bawat matabang lupa.”+ 20  Kinabukasan, nang oras ng pag-aalay ng handog na mga butil para sa umaga,+ biglang umagos ang tubig galing sa Edom, at napuno ng tubig ang lupain. 21  Narinig ng lahat ng Moabita na dumating ang mga hari para labanan sila, kaya tinipon nila ang lahat ng lalaking makapagdadala ng sandata,* at pumuwesto sila sa hangganan. 22  Paggising nila kinaumagahan, tumatama sa tubig ang sikat ng araw, at sa tingin ng mga Moabita sa kabilang panig, ang tubig ay mapula na parang dugo. 23  Sinabi nila: “Dugo! Siguradong nagpatayan na ang mga hari. Sugod, mga Moabita! Kunin ang mga samsam!”+ 24  Pagdating nila sa kampo ng Israel, umatake ang mga Israelita at sinimulan nilang pabagsakin ang mga Moabita, na tumakas sa kanila.+ Pumasok sila sa Moab at patuloy na pinabagsak ang mga Moabita habang sumasalakay sila. 25  Giniba nila ang mga lunsod, at bawat isa sa kanila ay naghagis ng bato sa bawat matabang lupa, at napuno iyon ng bato; sinarhan nila ang bawat bukal+ at pinutol ang bawat mabuting puno.+ Ang mga pader lang ng Kir-hareset+ ang naiwang nakatayo, at pinalibutan ng mga tagapaghilagpos ang lunsod at pinabagsak ito. 26  Nang makita ng hari ng Moab na talo na sila sa digmaan, nagsama siya ng 700 lalaking may espada para makalusot hanggang sa hari ng Edom,+ pero hindi nila nagawa. 27  Kaya kinuha niya ang kaniyang panganay na anak na maghahari kapalit niya at inihandog ito bilang haing sinusunog+ sa pader. At nagkaroon ng matinding galit laban sa Israel, kaya umurong sila at bumalik sa kanilang lupain.

Talababa

O “batang tupa.”
Tingnan sa Glosari.
O “na lingkod noon ni Elias.”
Lit., “Ano sa akin at sa iyo?”
Lit., “na sa harap niya ay nakatayo ako.”
O “musikero.”
Lit., “kamay.”
O “wadi.”
O “wadi.”
O “nakukutaang.”
O “lahat ng nagsusuot ng sinturon.”

Study Notes

Media