Ikalawang Hari 24:1-20

24  Nang panahon ni Jehoiakim, sinalakay ni Haring Nabucodonosor+ ng Babilonya ang lupain, at naging lingkod niya si Jehoiakim nang tatlong taon. Pero naghimagsik ito sa kaniya.  Pagkatapos, nagsugo si Jehova laban kay Jehoiakim ng mga grupo ng mga mandarambong na Caldeo,+ Siryano, Moabita, at Ammonita. Paulit-ulit niya silang isinugo laban sa Juda para wasakin ito, ayon sa salita ni Jehova+ na sinabi niya sa pamamagitan ng mga lingkod niyang propeta.  Nangyari ito sa Juda ayon sa utos ni Jehova, para maalis niya sila sa harapan niya+ dahil sa lahat ng kasalanang ginawa ni Manases,+  at dahil din sa pinadanak nitong dugo ng inosenteng mga tao;+ pinuno nito ang Jerusalem ng dugo ng inosenteng mga tao at ayaw magpatawad ni Jehova.+  Ang iba pang nangyari kay Jehoiakim, ang lahat ng ginawa niya, ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Juda.+  Nang maglaon, si Jehoiakim ay namatay;*+ at ang anak niyang si Jehoiakin ang naging hari kapalit niya.  Ang hari ng Ehipto ay hindi na muling lumabas sa lupain niya, dahil kinuha ng hari ng Babilonya ang lahat ng pag-aari ng hari ng Ehipto,+ mula sa Wadi* ng Ehipto+ hanggang sa Ilog ng Eufrates.+  Si Jehoiakin+ ay 18 taóng gulang nang maging hari, at namahala siya nang tatlong buwan sa Jerusalem.+ Ang kaniyang ina ay si Nehusta na anak ni Elnatan ng Jerusalem.  Patuloy niyang ginawa ang masama sa paningin ni Jehova; tinularan niya ang lahat ng ginawa ng kaniyang ama. 10  Nang panahong iyon, sumalakay sa Jerusalem ang mga lingkod ni Haring Nabucodonosor ng Babilonya, at pinalibutan nila ang lunsod.+ 11  Pumunta sa lunsod si Haring Nabucodonosor ng Babilonya habang ang mga lingkod niya ay nakapalibot sa lunsod. 12  Sumuko si Jehoiakin na hari ng Juda sa hari ng Babilonya,+ kasama ang kaniyang ina, mga lingkod, mga pinuno, at mga opisyal sa palasyo;+ at binihag siya ng hari ng Babilonya sa ikawalong taon ng pamamahala nito.+ 13  Pagkatapos, kinuha ng hari ng Babilonya ang lahat ng kayamanan sa bahay ni Jehova at ang kayamanan sa bahay* ng hari.+ Pinagputol-putol niya ang lahat ng kagamitang ginto na ginawa ni Solomon na hari ng Israel sa templo ni Jehova.+ Nangyari ito gaya ng inihula ni Jehova. 14  Ipinatapon niya ang buong Jerusalem, ang lahat ng pinuno,+ ang lahat ng malalakas na mandirigma, at ang bawat bihasang manggagawa at panday*+—10,000 lahat. Walang naiwan maliban sa pinakamahihirap na tao sa lupain.+ 15  Ipinatapon niya si Jehoiakin+ sa Babilonya;+ kinuha rin niya sa Jerusalem ang ina ng hari, mga asawa ng hari, mga opisyal nito sa palasyo, at ang mga prominenteng tao sa lupain, at ipinatapon niya ang mga ito sa Babilonya. 16  Kinuha rin ng hari ng Babilonya ang lahat ng mandirigma, 7,000, pati ang 1,000 bihasang manggagawa at panday,* na lahat ay malalakas na lalaki at sinanay sa digmaan, at ipinatapon niya ang mga ito sa Babilonya. 17  Si Matanias, na tiyo ni Jehoiakin,+ ang ipinalit ng hari ng Babilonya kay Jehoiakin bilang hari, at ginawa niyang Zedekias ang pangalan nito.+ 18  Si Zedekias ay 21 taóng gulang nang maging hari, at namahala siya nang 11 taon sa Jerusalem. Ang kaniyang ina ay si Hamutal+ na anak ni Jeremias na taga-Libna. 19  Patuloy niyang ginawa ang masama sa paningin ni Jehova; tinularan niya ang lahat ng ginawa ni Jehoiakim.+ 20  Dahil sa galit, hinayaan ni Jehova na mangyari sa Jerusalem at sa Juda ang mga bagay na ito hanggang sa mapalayas niya sila sa harapan niya.+ At si Zedekias ay naghimagsik sa hari ng Babilonya.+

Talababa

Lit., “humigang kasama ng mga ama niya.”
Tingnan sa Glosari.
O “palasyo.”
O posibleng “tagapagtayo ng mga balwarte.”
O posibleng “tagapagtayo ng mga balwarte.”

Study Notes

Media