Ikalawang Hari 22:1-20

22  Walong taóng gulang si Josias+ nang maging hari, at namahala siya nang 31 taon sa Jerusalem.+ Ang kaniyang ina ay si Jedida na anak ni Adaias mula sa Bozkat.+  Ginawa niya ang tama sa paningin ni Jehova at lumakad siya sa lahat ng daan ng ninuno niyang si David,+ at hindi siya lumihis sa kanan o sa kaliwa.  Noong ika-18 taon ni Haring Josias, ang kalihim na si Sapan na anak ni Azalias na anak ni Mesulam ay isinugo ng hari sa bahay ni Jehova+ matapos pagbilinan ng ganito:  “Pumunta ka sa mataas na saserdoteng si Hilkias,+ at ipakolekta mo sa kaniya ang lahat ng perang dinadala sa bahay ni Jehova,+ na kinolekta mula sa mga tao ng mga bantay sa pinto.+  Ibibigay nila iyon sa mga inatasang mangasiwa sa gawain sa bahay ni Jehova. Ibibigay naman ng mga ito ang pera sa mga magkukumpuni sa mga sira* sa bahay ni Jehova,+  sa mga bihasang manggagawa, sa mga tagapagtayo, at sa mga mason; at ipambibili nila ito ng kahoy at mga batong tinabas na gagamitin sa pagkukumpuni sa bahay.+  Pero hindi na sila hihingan ng ulat sa perang ibinigay sa kanila, dahil mapagkakatiwalaan sila.”+  Nang maglaon, sinabi ng mataas na saserdoteng si Hilkias sa kalihim na si Sapan:+ “Nakita ko sa bahay ni Jehova ang aklat ng Kautusan.”+ Kaya ibinigay ni Hilkias kay Sapan ang aklat, at binasa ito ni Sapan.+  Pagkatapos, pumunta sa hari ang kalihim na si Sapan at sinabi niya: “Kinuha ng iyong mga lingkod ang perang nasa bahay, at ibinigay nila iyon sa mga inatasang mangasiwa sa gawain sa bahay ni Jehova.”+ 10  Sinabi rin ng kalihim na si Sapan sa hari: “May aklat+ na ibinigay sa akin ang saserdoteng si Hilkias.” At binasa iyon ni Sapan sa harap ng hari. 11  Nang marinig ng hari ang sinasabi sa aklat ng Kautusan, pinunit niya ang damit niya.+ 12  Pagkatapos, inutusan ng hari ang saserdoteng si Hilkias, si Ahikam+ na anak ni Sapan, si Acbor na anak ni Micaias, ang kalihim na si Sapan, at ang lingkod ng hari na si Asaias: 13  “Sumangguni kayo kay Jehova alang-alang sa akin, alang-alang sa bayan, at alang-alang sa buong Juda tungkol sa mga sinasabi sa aklat na ito na natagpuan; matindi ang galit ni Jehova sa atin+ dahil hindi sinunod ng mga ninuno natin ang mga sinasabi sa aklat na ito; hindi nila ginawa ang lahat ng nakasulat dito may kinalaman sa atin.” 14  Kaya ang saserdoteng si Hilkias, si Ahikam, si Acbor, si Sapan, at si Asaias ay pumunta sa propetisang si Hulda.+ Siya ay asawa ng tagapag-ingat ng bihisan na si Salum na anak ni Tikva na anak ni Harhas. Nakatira si Hulda sa Ikalawang Distrito ng Jerusalem; at nakipag-usap sila sa kaniya roon.+ 15  Sinabi niya sa kanila: “Ito ang sinabi ni Jehova na Diyos ng Israel, ‘Sabihin ninyo sa lalaking nagsugo sa inyo: 16  “Ito ang sinabi ni Jehova, ‘Magdadala ako ng kapahamakan sa lugar na ito at sa mga nakatira dito, ayon sa lahat ng sinasabi sa aklat na binasa ng hari ng Juda.+ 17  Dahil iniwan nila ako at nagsusunog sila ng mga handog sa ibang mga diyos+ para galitin ako sa pamamagitan ng lahat ng gawa ng kanilang kamay,+ magliliyab ang galit ko sa lugar na ito at hindi ito mapapawi.’”+ 18  Pero ito ang sasabihin ninyo sa hari ng Juda na nagsugo sa inyo para sumangguni kay Jehova, “Ito ang sinabi ni Jehova na Diyos ng Israel tungkol sa mga salitang narinig mo: 19  ‘Dahil maamo ka* at nagpakumbaba ka+ sa harap ni Jehova nang marinig mo ang sinabi ko laban sa lugar na ito at sa mga nakatira dito—na susumpain sila at mangingilabot ang mga tao sa mangyayari sa kanila—at pinunit mo ang damit mo+ at umiyak ka sa harap ko, pinakinggan din kita, ang sabi ni Jehova. 20  Kaya hindi mo makikita ang lahat ng kapahamakang pasasapitin ko sa lugar na ito. Mamamatay ka* at ihihigang payapa sa libingan mo.’”’” Pagkatapos, iniulat nila sa hari ang sinabi ng propetisa.

Talababa

O “bitak.”
Lit., “malambot ang puso mo.”
Lit., “Matitipon ka sa iyong mga ama.” Makatang pananalita para sa kamatayan.

Study Notes

Media