Ikalawang Hari 16:1-20

16  Nang ika-17 taon ni Peka na anak ni Remalias, si Ahaz+ na anak ni Haring Jotam ng Juda ay naging hari.  Si Ahaz ay 20 taóng gulang nang maging hari, at 16 na taon siyang namahala sa Jerusalem. Hindi niya ginawa ang tama sa paningin ni Jehova na kaniyang Diyos; hindi niya tinularan ang ninuno niyang si David.+  Sa halip, tinularan niya ang mga hari ng Israel,+ at sinunog pa nga niya* ang sarili niyang anak bilang handog;+ tinularan niya ang kasuklam-suklam na mga gawain ng mga bansang+ itinaboy ni Jehova mula sa harap ng mga Israelita.  Patuloy rin siyang naghandog at gumawa ng haing usok sa matataas na lugar,+ sa mga burol, at sa ilalim ng bawat mayabong na puno.+  Noon sumalakay si Haring Rezin ng Sirya at si Peka na anak ni Remalias na hari ng Israel para makipagdigma sa Jerusalem.+ Pinalibutan nila si Ahaz, pero hindi nila nasakop ang lunsod.  Nang panahong iyon, isinauli ni Haring Rezin ng Sirya ang Elat+ sa Edom. Pagkatapos, itinaboy niya ang mga Judio* mula sa Elat. Pumasok ang mga Edomita sa Elat, at naninirahan sila roon hanggang ngayon.  Kaya nagsugo si Ahaz ng mga mensahero kay Haring Tiglat-pileser+ ng Asirya para sabihin: “Ako ay iyong lingkod at iyong anak. Pumunta ka rito at iligtas mo ako mula sa kamay ng hari ng Sirya at ng hari ng Israel, na sumasalakay sa akin.”  At kinuha ni Ahaz ang pilak at ginto sa bahay ni Jehova at sa mga kabang-yaman ng bahay* ng hari at nagpadala ng suhol sa hari ng Asirya.+  Pinakinggan ng hari ng Asirya ang kahilingan niya, at nagpunta ito sa Damasco at sinakop iyon at ipinatapon sa Kir ang mga tagaroon,+ at pinatay nito si Rezin.+ 10  Pagkatapos, pinuntahan ni Haring Ahaz si Haring Tiglat-pileser ng Asirya sa Damasco. Nang makita ni Haring Ahaz ang altar na nasa Damasco, nagpadala siya sa saserdoteng si Urias ng plano ng altar, na nagpapakita ng parisan nito at kung paano ito ginawa.+ 11  Nagtayo ang saserdoteng si Urias+ ng altar+ ayon sa lahat ng tagubilin na ipinadala ni Haring Ahaz mula sa Damasco. Natapos iyon ng saserdoteng si Urias bago makabalik si Haring Ahaz mula sa Damasco. 12  Nang makabalik ang hari mula sa Damasco at makita ang altar, lumapit siya sa altar at naghandog doon.+ 13  At nagpausok siya ng kaniyang mga handog na sinusunog at handog na mga butil sa altar na iyon; ibinuhos din niya ang kaniyang mga handog na inumin at iwinisik doon ang dugo ng kaniyang mga haing pansalo-salo. 14  Pagkatapos, inalis niya ang tansong altar+ na nasa harap ni Jehova mula sa puwesto nito sa harap ng bahay, sa pagitan ng sarili niyang altar at ng bahay ni Jehova, at inilagay niya ito sa hilaga ng sarili niyang altar. 15  Inutusan ni Haring Ahaz ang saserdoteng si Urias:+ “Pausukin mo sa malaking altar ang pang-umagang handog na sinusunog,+ pati ang handog na mga butil sa gabi,+ ang handog na sinusunog at ang handog na mga butil ng hari, ganoon din ang mga handog na sinusunog, handog na mga butil, at handog na inumin ng buong bayan. Iwisik mo rin doon ang lahat ng dugo ng mga handog na sinusunog at ng iba pang hain. Tungkol sa tansong altar, ako ang magpapasiya kung ano ang gagawin doon.” 16  At ginawa ng saserdoteng si Urias ang lahat ng iniutos ni Haring Ahaz.+ 17  Bukod diyan, pinagputol-putol ni Haring Ahaz ang panggilid na mga panel ng mga patungang de-gulong+ at inalis doon ang mga tipunan ng tubig,+ at ibinaba niya ang malaking tipunan ng tubig mula sa mga tansong toro+ na pinagpapatungan nito at inilagay sa sahig na bato.+ 18  At inalis niya ang istrakturang may bubong para sa Sabbath na itinayo sa bahay at isinara ang daanan ng hari papasók sa bahay ni Jehova; ginawa niya ito dahil sa hari ng Asirya. 19  Ang iba pang nangyari kay Ahaz, ang mga ginawa niya, ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Juda.+ 20  Pagkatapos, si Ahaz ay namatay* at inilibing na kasama ng mga ninuno niya sa Lunsod ni David; at ang anak niyang si Hezekias*+ ang naging hari kapalit niya.

Talababa

Lit., “pinaraan pa nga niya sa apoy.”
O “taga-Juda.”
O “palasyo.”
Lit., “humigang kasama ng mga ama niya.”
Ibig sabihin, “Pinalalakas ni Jehova.”

Study Notes

Media