Ikalawang Hari 12:1-21

12  Nang ikapitong taon ni Jehu,+ naging hari si Jehoas,+ at 40 taon siyang namahala sa Jerusalem. Ang kaniyang ina ay si Zibia na mula sa Beer-sheba.+  Patuloy na ginawa ni Jehoas ang tama sa paningin ni Jehova sa buong panahon na tinuturuan siya ng saserdoteng si Jehoiada.  Pero hindi naalis ang matataas na lugar,+ at naghahandog pa rin ang bayan at gumagawa ng haing usok sa matataas na lugar.  Sinabi ni Jehoas sa mga saserdote: “Kunin ninyo ang lahat ng perang dinadala sa bahay ni Jehova bilang banal na handog,+ ang buwis na dapat bayaran ng bawat isa,+ ang perang ibinibigay ng mga nanata, at ang lahat ng perang dinadala ng bawat isa sa bahay ni Jehova nang bukal sa puso.+  Kukunin iyon ng mga saserdote mula sa mga nag-aabuloy* at gagamitin sa pagkukumpuni sa bahay, saanman ito may sira.”*+  Nang ika-23 taon ni Haring Jehoas, hindi pa rin nakukumpuni ng mga saserdote ang mga sira sa bahay.+  Kaya ipinatawag ni Haring Jehoas ang saserdoteng si Jehoiada+ at ang iba pang mga saserdote at sinabi sa kanila: “Bakit hindi ninyo kinukumpuni ang mga sira sa bahay? Huwag na kayong tumanggap ng pera sa mga nag-aabuloy kung hindi ninyo iyon gagamitin para kumpunihin ang bahay.”+  At sumang-ayon ang mga saserdote na hindi na sila tatanggap ng pera mula sa bayan at hindi na sila ang magkukumpuni sa bahay.  Pagkatapos, kumuha ang saserdoteng si Jehoiada ng isang kahon+ at binutasan ang takip nito at inilagay sa tabi ng altar sa gawing kanan pagpasok sa bahay ni Jehova. Doon ilalagay ng mga saserdoteng nagbabantay sa pinto ang lahat ng perang dinadala sa bahay ni Jehova.+ 10  Kapag nakikita nilang napakarami nang pera sa kahon, pumupunta ang kalihim ng hari at ang mataas na saserdote para kunin* at bilangin ang perang dinala sa bahay ni Jehova.+ 11  Ibinibigay nila ang nabilang na pera sa mga inatasang mangasiwa sa gawain sa bahay ni Jehova. Ibinabayad naman nila iyon sa mga karpintero at tagapagtayo na gumagawa sa bahay ni Jehova,+ 12  pati sa mga mason at tagatabas ng bato. Bumili rin sila ng mga kahoy at mga batong tinabas para sa pagkukumpuni ng mga sira sa bahay ni Jehova, at ginamit nila ang pera para sa lahat ng iba pang gastos sa pagkukumpuni ng bahay. 13  Pero ang perang dinala sa bahay ni Jehova ay hindi ginamit sa paggawa ng mga pilak na tipunan ng tubig, mga pamatay ng apoy, mga mangkok, mga trumpeta,+ o anumang uri ng kagamitang ginto o pilak para sa bahay ni Jehova.+ 14  Ibinibigay lang nila iyon sa mga nangangasiwa sa gawain, at ginamit iyon ng mga ito sa pagkukumpuni sa bahay ni Jehova. 15  Hindi na nila hinihingan ng ulat ang mga lalaki na binibigyan nila ng perang pambayad sa mga manggagawa, dahil mapagkakatiwalaan ang mga ito.+ 16  Pero ang pera na handog para sa pagkakasala+ at ang pera na handog para sa kasalanan ay hindi dinadala sa bahay ni Jehova; para sa mga saserdote iyon.+ 17  Noon sinalakay ni Hazael+ na hari ng Sirya ang Gat+ at sinakop iyon. Pagkatapos, binalingan naman niya ang Jerusalem.+ 18  Kaya kinuha ni Haring Jehoas ng Juda ang lahat ng banal na handog na pinabanal ng mga ninuno niyang sina Jehosapat, Jehoram, at Ahazias, na mga hari ng Juda, pati ang sarili niyang mga banal na handog at ang lahat ng ginto na nasa kabang-yaman ng bahay ni Jehova at ng bahay* ng hari, at ipinadala ang mga iyon kay Hazael na hari ng Sirya.+ Kaya umalis ito sa Jerusalem. 19  At ang iba pang nangyari kay Jehoas, ang lahat ng ginawa niya, ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Juda. 20  Pero nagsabuwatan ang mga lingkod niya+ at pinabagsak nila si Jehoas sa tanggulan ng Gulod,*+ sa daang pababa sa Sila. 21  Ang mga lingkod niyang si Jozacar na anak ni Simeat at si Jehozabad na anak ni Somer ang pumatay sa kaniya.+ Inilibing nila siya na kasama ng mga ninuno niya sa Lunsod ni David, at ang anak niyang si Amazias ang naging hari kapalit niya.+

Talababa

O “kakilala nila.”
O “bitak.”
O “ilagay sa mga supot.” Lit., “itali.”
O “palasyo.”
O “sa Bet-milo.”

Study Notes

Media