Ikalawang Cronica 4:1-22

4  Pagkatapos, ginawa niya ang tansong altar,+ 20 siko ang haba, 20 siko ang lapad, at 10 siko ang taas.  Gumawa siya ng malaking tipunan ng tubig+ na yari sa hinulmang metal. Pabilog ang hugis nito. Ang sukat nito mula sa isang labi hanggang sa kabilang labi ay 10 siko, ang taas ay 5 siko, at mapaiikutan ito ng pising panukat na 30 siko ang haba.+  At may mga palamuting gaya ng mga bilog na upo+ sa ilalim ng labi nito paikot, 10 sa isang siko paikot sa buong tipunan ng tubig. Ang mga upo ay nasa dalawang hanay at nakahulma sa tipunan ng tubig.  Nakapatong ang tipunan ng tubig sa 12 toro,+ 3 ang nakaharap sa hilaga, 3 ang nakaharap sa kanluran, 3 ang nakaharap sa timog, at 3 ang nakaharap sa silangan; ang mga ito ay nakatalikod sa isa’t isa.  Ang kapal nito ay isang sinlapad-ng-kamay;* at ang labi nito ay gaya ng labi ng kopa, gaya ng bulaklak ng liryo. Makapaglalaman ito ng 3,000 bat.*  Bukod diyan, gumawa siya ng 10 tipunan ng tubig bilang hugasan at inilagay ang 5 sa kanan at ang 5 sa kaliwa.+ Doon huhugasan ang mga gagamitin para sa handog na sinusunog.+ Pero sa malaking tipunan ng tubig maghuhugas ang mga saserdote.+  Pagkatapos, gumawa siya ng 10 gintong kandelero,+ ayon sa disenyong ibinigay para dito,+ at inilagay ang mga ito sa templo, 5 sa kanan at 5 sa kaliwa.+  Gumawa rin siya ng 10 mesa, at inilagay niya ang mga iyon sa templo, 5 sa kanan at 5 sa kaliwa;+ at gumawa siya ng 100 gintong mangkok.  Pagkatapos, ginawa niya ang looban+ ng mga saserdote+ at ang malaking looban*+ at ang mga pinto ng looban, at binalutan niya ng tanso ang mga pinto ng mga iyon. 10  At inilagay niya ang malaking tipunan ng tubig sa kanang panig, sa timog-silangan.+ 11  Gumawa rin si Hiram ng mga lalagyan ng abo, mga pala, at mga mangkok.+ Kaya natapos ni Hiram ang ipinagawa sa kaniya ni Haring Solomon sa bahay ng tunay na Diyos:+ 12  ang dalawang haligi+ at ang mga hugis-mangkok na kapital sa ibabaw ng dalawang haligi; ang dalawang lambat+ na pantakip sa dalawang hugis-mangkok na kapital sa ibabaw ng mga haligi; 13  ang 400 granada*+ para sa dalawang lambat, dalawang hanay ng mga granada sa bawat lambat, para takpan ang dalawang hugis-mangkok na kapital na nasa mga haligi;+ 14  ang 10 patungang de-gulong* at 10 tipunan ng tubig sa mga patungang de-gulong;+ 15  ang malaking tipunan ng tubig at ang 12 toro sa ilalim nito;+ 16  at ang mga lalagyan ng abo, pala, tinidor,+ at ang lahat ng iba pang kagamitan na ginawa ni Hiram-abiv+ mula sa pinakintab na tanso para kay Haring Solomon para sa bahay ni Jehova. 17  Ang mga ito ay inihulma ng hari sa mga moldeng luwad sa distrito ng Jordan sa pagitan ng Sucot+ at Zereda. 18  Napakaraming ginawa ni Solomon na ganitong kagamitan; hindi na inalam ang bigat ng mga tanso.+ 19  Ginawa ni Solomon ang lahat ng kagamitan+ para sa bahay ng tunay na Diyos: ang gintong altar;+ ang mga mesa+ na pinagpapatungan ng tinapay na pantanghal;+ 20  ang mga kandelero at ang mga ilawan ng mga ito na purong ginto,+ para pailawin sa harap ng kaloob-loobang silid ayon sa mga kahilingan; 21  at ang mga bulaklak, ilawan, at mga pang-ipit ng mitsa, na lahat ay ginto, pinakapurong ginto; 22  ang mga pamatay ng apoy, mangkok, kopa, at ang mga lalagyan ng baga,* na lahat ay purong ginto; at ang pasukan ng bahay, ang mga pinto sa Kabanal-banalan,+ at ang mga pinto ng templo,* na lahat ay ginto.+

Talababa

Mga 7.4 cm (2.9 in). Tingnan ang Ap. B14.
Ang isang bat ay 22 L (5.81 gal). Tingnan ang Ap. B14.
O “bakuran.”
Tingnan sa Glosari.
O “kariton ng tubig.”
Lit., “apoy.”
Sa talatang ito ay tumutukoy sa Banal.

Study Notes

Media