Ikalawang Cronica 36:1-23

36  Pagkatapos, kinuha ng bayan ang anak ni Josias na si Jehoahaz+ at ginawa siyang hari sa Jerusalem kapalit ng ama niya.+  Si Jehoahaz ay 23 taóng gulang nang maging hari, at namahala siya sa Jerusalem nang tatlong buwan.  Pero inalis siya ng hari ng Ehipto sa posisyon niya sa Jerusalem at pinagmulta ang lupain ng 100 talento* ng pilak at isang talento ng ginto.+  Bukod diyan, ang kapatid ni Jehoahaz na si Eliakim ay ginawang hari sa Juda at Jerusalem ng hari ng Ehipto at pinalitan ang pangalan nito ng Jehoiakim; pero kinuha ni Neco+ ang kapatid nitong si Jehoahaz at dinala sa Ehipto.+  Si Jehoiakim+ ay 25 taóng gulang nang maging hari, at namahala siya nang 11 taon sa Jerusalem. Patuloy niyang ginawa ang masama sa paningin ni Jehova na kaniyang Diyos.+  Sinalakay siya ni Haring Nabucodonosor+ ng Babilonya para maigapos siya ng dalawang kadenang tanso at madala sa Babilonya.+  At dinala ni Nabucodonosor sa Babilonya ang ilan sa mga kagamitan ng bahay ni Jehova at inilagay ang mga iyon sa palasyo niya sa Babilonya.+  Ang iba pang nangyari kay Jehoiakim, ang kasuklam-suklam na mga bagay na ginawa niya at ang iba pang masasamang bagay tungkol sa kaniya, ay nakasulat sa Aklat ng mga Hari ng Israel at ng Juda; at ang anak niyang si Jehoiakin ang naging hari kapalit niya.+  Si Jehoiakin+ ay 18 taóng gulang nang maging hari, at namahala siya sa Jerusalem nang tatlong buwan at 10 araw; at patuloy niyang ginawa ang masama sa paningin ni Jehova.+ 10  Sa simula ng taon,* ipinakuha siya ni Haring Nabucodonosor para dalhin sa Babilonya,+ kasama ang mahahalagang kagamitan ng bahay ni Jehova.+ At si Zedekias na kapatid ng kaniyang ama ang ginawa nitong hari sa Juda at Jerusalem.+ 11  Si Zedekias+ ay 21 taóng gulang nang maging hari, at namahala siya nang 11 taon sa Jerusalem.+ 12  Patuloy niyang ginawa ang masama sa paningin ni Jehova na kaniyang Diyos. Hindi siya nagpakumbaba sa harap ng propetang si Jeremias,+ na nagsalita sa utos ni Jehova. 13  Nagrebelde rin siya kay Haring Nabucodonosor,+ na nagpasumpa sa kaniya sa harap ng Diyos, at nanatiling matigas ang kaniyang ulo* at puso, at ayaw niyang manumbalik kay Jehova na Diyos ng Israel. 14  Ang lahat ng pinuno ng mga saserdote at ang bayan ay labis na nagtaksil; ginawa nila ang lahat ng kasuklam-suklam na bagay na ginagawa ng mga bansa at dinungisan ang bahay ni Jehova+ na pinabanal niya sa Jerusalem. 15  Patuloy silang binigyan ng babala ni Jehova na Diyos ng kanilang mga ninuno sa pamamagitan ng mga mensahero niya. Paulit-ulit niya silang binigyan ng babala, dahil naawa siya sa kaniyang bayan at sa kaniyang tahanan. 16  Pero palagi nilang iniinsulto ang mga mensahero ng tunay na Diyos,+ at hinamak nila ang mga salita niya+ at ang mga propeta niya,+ hanggang sa magliyab ang galit ni Jehova sa bayan niya,+ hanggang sa wala na silang pag-asang gumaling. 17  Kaya pinasalakay niya sa kanila ang hari ng mga Caldeo,+ na pumatay sa kanilang mga kalalakihan sa santuwaryo+ sa pamamagitan ng espada;+ hindi siya naawa sa binata o dalaga, sa matanda o may kapansanan.+ Ibinigay ng Diyos ang lahat sa kamay niya.+ 18  Ang lahat ng kagamitan sa bahay ng tunay na Diyos, malaki man o maliit, pati ang mga kayamanan sa bahay ni Jehova at ang mga kayamanan ng hari at ng kaniyang matataas na opisyal, ay dinala niyang lahat sa Babilonya.+ 19  Sinunog niya ang bahay ng tunay na Diyos,+ giniba ang pader ng Jerusalem,+ sinunog ang lahat ng matitibay na tore nito, at winasak ang lahat ng mahahalagang bagay.+ 20  Ginawa niyang bihag sa Babilonya ang mga hindi namatay sa espada,+ at ang mga ito ay naging mga lingkod niya+ at ng mga anak niya hanggang sa magsimulang mamahala ang kaharian ng Persia,+ 21  para matupad ang salita ni Jehova na binigkas ni Jeremias,+ hanggang sa makabawi ang lupain sa mga sabbath nito.+ Sa buong panahon na tiwangwang ang lupain, nagpahinga ito,* para matupad ang 70 taon.+ 22  Nang unang taon ni Haring Ciro+ ng Persia, para matupad ang salita ni Jehova na inihayag ni Jeremias,+ inudyukan ni Jehova si Haring Ciro ng Persia na isulat at ipahayag sa buong kaharian niya ang proklamasyong ito:+ 23  “Ito ang sinabi ni Haring Ciro ng Persia, ‘Ibinigay sa akin ni Jehova na Diyos ng langit ang lahat ng kaharian sa lupa,+ at inatasan niya akong ipagtayo siya ng isang bahay sa Jerusalem, na nasa Juda.+ Sinuman sa inyo na kabilang sa bayan niya, gabayan sana siya ni Jehova na kaniyang Diyos, at hayaan siyang pumunta roon.’”+

Talababa

Ang isang talento ay 34.2 kg. Tingnan ang Ap. B14.
Posibleng sa tagsibol.
Lit., “at pinatigas niya ang kaniyang leeg.”
O “nasunod nito ang batas sa sabbath.”

Study Notes

Media