Ikalawang Cronica 22:1-12

22  Pagkatapos, ginawang hari ng mga taga-Jerusalem ang bunso niyang anak na si Ahazias kapalit niya, dahil ang lahat ng nakatatanda ay pinatay ng grupo ng mga mandarambong na dumating sa kampo kasama ng mga Arabe.+ Kaya si Ahazias na anak ni Jehoram ay naghari sa Juda.+  Si Ahazias ay 22 taóng gulang nang maging hari, at isang taon siyang namahala sa Jerusalem. Ang kaniyang ina ay si Athalia+ na apo* ni Omri.+  Tinularan din niya ang sambahayan ni Ahab,+ dahil ang kaniyang ina ang naging tagapayo niya sa paggawa ng masama.  At patuloy niyang ginawa ang masama sa paningin ni Jehova, gaya ng sambahayan ni Ahab, dahil pagkamatay ng kaniyang ama, sila ang naging mga tagapayo niya, na ikinapahamak niya.  Sinunod niya ang payo nila at sumama siya kay Jehoram na anak ni Haring Ahab ng Israel para makipagdigma kay Haring Hazael+ ng Sirya sa Ramot-gilead,+ kung saan tinamaan ng mga mamamanà si Jehoram.  Bumalik ito sa Jezreel+ para magpagaling ng sugat na natamo nito sa Rama nang lumaban ito kay Haring Hazael ng Sirya.+ Pumunta sa Jezreel si Ahazias* na anak ni Jehoram+ na hari ng Juda para dalawin si Jehoram+ na anak ni Ahab, dahil nasugatan* ito.+  Pero ginamit ng Diyos ang pagpunta ni Ahazias kay Jehoram para ipahamak siya; at nang dumating siya, sumama siya kay Jehoram sa pagsalubong sa apo* ni Nimsi na si Jehu,+ na inatasan* ni Jehova para lipulin ang sambahayan ni Ahab.+  Nang simulan ni Jehu ang paglalapat ng hatol sa sambahayan ni Ahab, nakita niya ang matataas na opisyal ng Juda at ang mga anak ng mga kapatid ni Ahazias, na mga lingkod ni Ahazias, at pinatay niya sila.+  Pagkatapos, hinanap niya si Ahazias; nahuli nila ito sa pinagtataguan nito sa Samaria, at dinala nila ito kay Jehu at pinatay. Pagkatapos, inilibing nila ito,+ dahil sinabi nila: “Siya ang apo ni Jehosapat, na humanap kay Jehova nang buong puso niya.”+ At walang sinuman sa sambahayan ni Ahazias ang may kapangyarihang maghari. 10  Nang malaman ni Athalia+ na ina ni Ahazias na namatay ang anak niya, pinatay niya ang lahat ng anak ng hari* sa sambahayan ng Juda.+ 11  Pero si Jehoas+ na anak ni Ahazias ay kinuha ni Jehosabet na anak ng hari at itinakas mula sa mga anak ng hari na papatayin. Itinago niya ang bata at ang yaya nito sa isang kuwarto. Naitago ng anak ni Haring Jehoram+ na si Jehosabet (siya ang asawa ng saserdoteng si Jehoiada+ at kapatid na babae ni Ahazias) ang bata mula kay Athalia, kaya hindi ito napatay ni Athalia.+ 12  Kasama nila ito nang anim na taon at nakatago sa bahay ng tunay na Diyos, habang namamahala si Athalia sa lupain.

Talababa

Lit., “anak.”
Sa ilang manuskritong Hebreo, “Azarias.”
O “may sakit.”
Lit., “anak.”
Lit., “pinahiran.”
Lit., “ang buong binhi ng kaharian.”

Study Notes

Media