Ikalawang Cronica 21:1-20

21  Pagkatapos, si Jehosapat ay namatay* at inilibing na kasama ng mga ninuno niya sa Lunsod ni David; at ang anak niyang si Jehoram ang naging hari kapalit niya.+  Ang mga kapatid niya, na mga anak ni Jehosapat, ay sina Azarias, Jehiel, Zacarias, Azarias, Miguel, at Sepatias; ang lahat ng ito ay mga anak ni Haring Jehosapat ng Israel.  At binigyan sila ng kanilang ama ng maraming regalong pilak at ginto, at mahahalagang bagay, pati ng mga napapaderang* lunsod sa Juda;+ pero ang kaharian ay ibinigay niya kay Jehoram,+ dahil ito ang panganay.  Nang mamahala si Jehoram sa kaharian ng kaniyang ama, pinatay niya ang lahat ng kapatid niya+ sa pamamagitan ng espada, pati na ang ilan sa matataas na opisyal ng Israel, para tumibay ang posisyon niya.  Si Jehoram ay 32 taóng gulang nang maging hari, at walong taon siyang namahala sa Jerusalem.+  Tinularan niya ang mga hari ng Israel,+ gaya ng ginawa ng mga nasa sambahayan ni Ahab, dahil napangasawa niya ang anak ni Ahab;+ at patuloy niyang ginawa ang masama sa paningin ni Jehova.  Pero hindi gustong lipulin ni Jehova ang sambahayan ni David alang-alang sa pakikipagtipan niya kay David,+ dahil nangako siyang magbibigay ng lampara kay David at sa mga anak nito at hindi ito mawawala sa kanila.+  Noong panahon niya, nagrebelde ang Edom sa Juda+ at nagluklok ng sarili nitong hari.+  Kaya pumunta roon si Jehoram at ang mga kumandante niya kasama ang lahat ng kaniyang karwahe, at sumalakay sila nang gabi at tinalo ang mga Edomita na pumalibot sa kaniya at sa mga pinuno ng mga karwahe. 10  Pero hanggang ngayon, patuloy na nagrerebelde ang Edom sa Juda. Nagrebelde rin sa kaniya ang Libna+ nang panahong iyon, dahil iniwan niya si Jehova na Diyos ng mga ninuno niya.+ 11  Gumawa rin siya ng matataas na lugar+ sa mga bundok ng Juda para magtaksil sa Diyos* ang mga taga-Jerusalem, at iniligaw niya ng landas ang Juda. 12  Nang maglaon, may sulat na dumating sa kaniya mula sa propetang si Elias,+ na nagsasabi: “Ito ang sinabi ni Jehova na Diyos ni David na iyong ninuno, ‘Hindi ka lumakad sa mga daan ni Jehosapat+ na iyong ama o sa mga daan ni Haring Asa+ ng Juda. 13  Sa halip, lumalakad ka sa daan ng mga hari ng Israel,+ at dahil sa iyo ay nagtaksil sa Diyos*+ ang Juda at ang mga taga-Jerusalem gaya ng pagtataksil ng sambahayan ni Ahab,+ at pinatay mo pa ang sarili mong mga kapatid,+ ang sambahayan ng iyong ama, na mas mabuti kaysa sa iyo. 14  Kaya magpapasapit si Jehova ng matinding dagok sa iyong bayan, mga anak, mga asawa, at sa lahat ng pag-aari mo. 15  At magkakaroon ka ng maraming sakit, pati ng sakit sa bituka, hanggang sa lumuwa ang bituka mo dahil sa paglala nito araw-araw.’” 16  At inudyukan ni Jehova+ ang mga Filisteo+ at ang mga Arabe+ na nakatira malapit sa mga Etiope na makipagdigma kay Jehoram. 17  Kaya nilusob nila ang Juda, pinasok nila ito, at kinuha nila ang lahat ng pag-aaring nasa bahay* ng hari,+ pati ang mga anak at mga asawa niya; at ang bunso niyang si Jehoahaz*+ lang ang naiwan sa kaniya. 18  At pagkatapos ng lahat ng ito, binigyan siya ni Jehova ng sakit sa bituka na walang lunas.+ 19  Nang maglaon, pagkalipas ng dalawang buong taon, lumuwa ang bituka niya dahil sa sakit niya, at namatay siyang naghihirap nang husto sa sakit niya; at hindi gumawa ang bayan niya ng apoy para sa kaniya, gaya ng apoy na ginawa nila para sa kaniyang mga ninuno.+ 20  Siya ay 32 taóng gulang nang maging hari, at walong taon siyang namahala sa Jerusalem. Walang nalungkot nang mamatay siya. At inilibing nila siya sa Lunsod ni David,+ pero hindi sa libingan ng mga hari.+

Talababa

Lit., “humigang kasama ng mga ama niya.”
O “nakukutaang.”
O “para magkasala ng espirituwal na prostitusyon.”
O “nagkasala ng espirituwal na prostitusyon.”
O “palasyo.”
Tinatawag ding Ahazias.

Study Notes

Media