Ikalawang Liham sa mga Taga-Corinto 6:1-18

6  Bilang mga kamanggagawa niya,+ hinihimok namin kayo na kung tinanggap ninyo ang walang-kapantay* na kabaitan ng Diyos, huwag ninyo itong bale-walain.+  Dahil sinasabi niya: “Sa isang panahon ng kabutihang-loob ay pinakinggan kita, at sa isang araw ng kaligtasan ay tinulungan kita.”+ Talagang ngayon ang panahon ng kabutihang-loob! Ngayon ang araw ng kaligtasan!  Hindi kami gumagawa ng anumang bagay na ikakatisod ng iba para hindi mapintasan ang aming ministeryo;+  kundi sa bawat paraan ay inirerekomenda namin ang sarili namin bilang mga lingkod* ng Diyos,+ dahil sa tiniis* naming maraming pagsubok, mga kapighatian, mga kagipitan, mga problema,+  mga pambubugbog, mga pagkabilanggo,+ mga gulo, mga pagpapagal, mga gabing walang tulog, at mga panahong walang makain;+  dahil sa kadalisayan, kaalaman, pagtitiis,+ kabaitan,+ banal na espiritu, pag-ibig na walang pagkukunwari,*+  tapat na pananalita, at kapangyarihan ng Diyos;+ sa pamamagitan ng mga sandata ng katuwiran+ sa kanan* at kaliwang kamay,*  sa pamamagitan ng kaluwalhatian at kasiraang-puri, at sa pamamagitan ng masamang ulat at mabuting ulat. Itinuturing kaming mga manlilinlang pero tapat kami,  mga di-kilala pero kilala kami, mga malapit nang mamatay* pero buháy kami,+ mga pinaparusahan* pero hindi pinapatay,+ 10  mga nalulungkot pero palaging masaya, mga dukha pero pinayayaman ang marami, at mga walang pag-aari pero nagmamay-ari ng lahat ng bagay.+ 11  Binuksan namin ang aming bibig para* sa inyo, mga taga-Corinto, at binuksan naming mabuti ang aming puso. 12  Hindi namin nililimitahan ang pagmamahal namin sa inyo,+ pero nililimitahan ninyo ang pagmamahal* ninyo sa amin. 13  Kaya naman—kinakausap ko kayong parang mga anak ko—buksan din ninyong mabuti ang inyong puso.*+ 14  Huwag kayong makipagtuwang* sa mga di-sumasampalataya.+ Dahil puwede bang pagsamahin ang katuwiran at kasamaan?*+ O ano ang pagkakatulad ng liwanag at kadiliman?+ 15  At puwede bang magkaisa si Kristo at si Belial?*+ O may pagkakapareho ba ang isang mananampalataya* at isang di-sumasampalataya?+ 16  At ano ang kaugnayan ng templo ng Diyos sa mga idolo?+ Dahil tayo ay templo ng isang Diyos na buháy;+ gaya ng sinabi ng Diyos: “Maninirahan akong kasama nila+ at lalakad sa gitna nila, at ako ang magiging Diyos nila, at sila ay magiging bayan ko.”+ 17  “‘Kaya umalis kayo sa gitna ng mga ito, at humiwalay kayo,’ ang sabi ni Jehova,* ‘at huwag na kayong humipo ng maruming bagay’”;+ “‘at tatanggapin ko kayo.’”+ 18  “‘At ako ay magiging isang ama sa inyo,+ at kayo ay ituturing kong mga anak,’*+ ang sabi ni Jehova* na Makapangyarihan-sa-Lahat.”

Talababa

O “di-sana-nararapat.”
O “ministro.”
O “binatâ.”
O “pagpapaimbabaw.”
Pang-opensa; pang-atake.
Pandepensa.
O “mga itinuturing na karapat-dapat sa kamatayan.”
O “dinidisiplina.”
O “Tapatan kaming nakipag-usap.”
O “magiliw na pagmamahal.”
O “magpalawak din kayo.”
Lit., “Huwag kayong magpasailalim sa pamatok na hindi pantay.”
Sa Griego, ang salitang ginamit ay tumutukoy sa paglapastangan sa mga batas ng Diyos.
Mula sa salitang Hebreo na nangangahulugang “Walang Kabuluhan.” Tumutukoy kay Satanas.
O “tapat na tao.”
Tingnan ang Ap. A5.
Lit., “anak na lalaki at babae.”
Tingnan ang Ap. A5.

Study Notes

Media