Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral)

Nilalaman

 • 1

  • Mga pagbati (1, 2)

  • Babala laban sa huwad na mga guro (3-11)

  • Walang-kapantay na kabaitang ipinakita kay Pablo (12-16)

  • Haring walang hanggan (17)

  • ‘Ipagpatuloy ang mahusay na pakikipaglaban’ (18-20)

 • 2

  • Manalangin para sa lahat ng uri ng tao (1-7)

   • Isang Diyos, isang tagapamagitan (5)

   • Pantubos para sa lahat (6)

  • Tagubilin sa mga lalaki’t babae (8-15)

   • Mahinhing pananamit (9, 10)

 • 3

  • Kuwalipikasyon para sa mga tagapangasiwa (1-7)

  • Kuwalipikasyon para sa mga ministeryal na lingkod (8-13)

  • Sagradong lihim ng makadiyos na debosyon (14-16)

 • 4

  • Babala laban sa turo ng mga demonyo (1-5)

  • Kung paano magiging mahusay na lingkod ni Kristo (6-10)

   • Pisikal na pagsasanay at makadiyos na debosyon (8)

  • Bigyang-pansin ang itinuturo mo (11-16)

 • 5

  • Kung paano pakikitunguhan ang nakababata at nakatatanda (1, 2)

  • Pagtulong sa mga biyuda (3-16)

   • Paglalaan sa sariling pamilya (8)

  • Parangalan ang masisipag na matatandang lalaki (17-25)

   • “Kaunting alak para sa sikmura mo” (23)

 • 6

  • Dapat parangalan ng mga alipin ang panginoon nila (1, 2)

  • Huwad na mga guro at pag-ibig sa pera (3-10)

  • Mga tagubilin para sa lingkod ng Diyos (11-16)

  • Gumawa ng maraming mabubuting bagay (17-19)

  • Bantayan ang ipinagkatiwala sa iyo (20, 21)