Unang Liham sa mga Taga-Tesalonica 2:1-20

2  Siguradong alam ninyo, mga kapatid, na hindi naman nasayang ang pagdalaw namin sa inyo.+  Dahil kahit nagdusa kami sa umpisa at napagmalupitan sa Filipos,+ gaya ng alam ninyo, nag-ipon kami ng lakas ng loob sa tulong ng ating Diyos para masabi namin sa inyo ang mabuting balita ng Diyos+ kahit marami ang humahadlang.*  Hindi kami nagbibigay ng payo sa inyo dahil sa maling opinyon at masamang motibo, at hindi rin ito mapanlinlang;  kundi nagsasalita kami bilang mga pinili ng Diyos na karapat-dapat pagkatiwalaan ng mabuting balita, hindi para maging kalugod-lugod sa mga tao, kundi sa Diyos, na sumusuri sa puso namin.+  Ang totoo, gaya ng alam ninyo, hindi namin kayo labis na pinuri at hindi rin kami naging mapagkunwari sa inyo para makakuha ng pakinabang.+ Saksi ang Diyos!  Hindi rin namin hinangad na maparangalan ng tao, kayo man o ng iba, kahit puwede naming sabihin sa inyo na gastusan ninyo kami dahil mga apostol kami ni Kristo.+  Sa halip, naging mapagmahal at mabait* kami sa inyo, gaya ng isang ina* na buong pagmamahal na nag-aalaga sa mga anak niya.  Mahal na mahal namin kayo, kaya gustong-gusto* naming ibahagi sa inyo, hindi lang ang mabuting balita ng Diyos, kundi pati ang sarili namin,+ dahil napamahal na kayo sa amin.+  Siguradong natatandaan ninyo, mga kapatid, ang pagtatrabaho namin at pagpapakahirap. Gabi’t araw kaming nagtrabaho para hindi mapabigatan ang sinuman sa inyo+ nang ipangaral namin sa inyo ang mabuting balita ng Diyos. 10  Saksi namin kayo, pati ang Diyos, kung paano kami naging tapat, matuwid, at di-mapipintasan sa pagtulong sa inyo na mga mananampalataya. 11  Alam na alam ninyo na pinapayuhan namin ang bawat isa sa inyo, pinapatibay, at tinuturuan,+ gaya ng ginagawa ng ama+ sa mga anak niya, 12  para patuloy kayong mamuhay nang karapat-dapat sa harap ng Diyos,+ na tumatawag sa inyo sa kaniyang Kaharian+ at kaluwalhatian.+ 13  Kaya naman walang tigil naming pinasasalamatan ang Diyos,+ dahil nang marinig ninyo mula sa amin ang salita ng Diyos, tinanggap ninyo ito, hindi bilang salita ng tao, kundi gaya ng kung ano talaga ito, bilang salita ng Diyos, na umiimpluwensiya sa inyo na mga mananampalataya. 14  Tinularan ninyo, mga kapatid, ang mga kongregasyon ng Diyos sa Judea na kaisa ni Kristo Jesus, dahil ang mga pinagdusahan ninyo sa kamay ng mga kababayan ninyo+ ay katulad ng mga pinagdurusahan nila sa kamay ng mga Judio, 15  na pumatay pa nga sa Panginoong Jesus+ at sa mga propeta at umusig sa amin.+ Bukod diyan, ang ginagawa nila ay hindi nakalulugod sa Diyos at hindi nakakabuti sa sinuman; 16  pinagsisikapan nilang hadlangan ang pakikipag-usap namin sa mga tao ng ibang mga bansa, ang gawaing magliligtas sa mga ito.+ Kaya patuloy na nadaragdagan ang mga kasalanan nila. Pero tiyak na matitikman nila ang poot ng Diyos.+ 17  Mga kapatid, sandali kaming napalayo noon* sa inyo (pero lagi kayong nasa puso namin). At pinagsikapan naming makapunta sa inyo dahil gustong-gusto namin kayong makita.* 18  Dahil diyan, gusto naming dumalaw sa inyo. Kaya dalawang beses kong pinagsikapang gawin ito, akong si Pablo, pero hinarangan kami ni Satanas. 19  Dahil sa panahon ng presensiya* ng Panginoong Jesus, sino ba ang aming pag-asa o kagalakan o ipagmamalaking korona? Hindi ba kayo?+ 20  Kayo ang aming kaluwalhatian at kagalakan.

Talababa

O posibleng “nang may matinding pakikipagpunyagi.”
Lit., “naging banayad.”
O “nagpapasusong ina.”
O “handa.”
Lit., “naulila dahil.”
Lit., “gustong-gusto naming makita ang inyong mukha.”
O “pagkanaririto.”

Study Notes

Media