Unang Liham ni Pedro 5:1-14

5  Kaya nga, bilang isa ring matandang lalaki, isang saksi sa mga pagdurusa ng Kristo at kabahagi ng kaluwalhatiang isisiwalat,+ nakikiusap* ako sa matatandang lalaki sa inyo:  Pastulan ninyo ang kawan ng Diyos+ na nasa pangangalaga ninyo bilang mga tagapangasiwa,* na naglilingkod nang hindi napipilitan, kundi ginagawa ito nang maluwag sa loob sa harap ng Diyos;+ hindi dahil sa kasakiman sa pakinabang,+ kundi nang may pananabik;  hindi nag-aastang panginoon sa mga mana ng Diyos,+ kundi nagsisilbing halimbawa sa kawan.+  At kapag nahayag na ang punong pastol,+ tatanggapin ninyo ang di-kumukupas na korona ng kaluwalhatian.+  Sa katulad na paraan, kayong mga nakababatang lalaki, magpasakop kayo sa matatandang lalaki.+ Pero lahat kayo ay magbihis* ng kapakumbabaan* sa pakikitungo sa isa’t isa, dahil ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, pero nagpapakita siya ng walang-kapantay* na kabaitan sa mga mapagpakumbaba.+  Kaya magpakababa kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos, para maitaas niya kayo sa takdang panahon,+  habang inihahagis ninyo sa kaniya ang lahat ng inyong álalahanín,*+ dahil nagmamalasakit siya sa inyo.+  Panatilihin ang inyong katinuan, maging mapagbantay!+ Ang kalaban ninyo, ang Diyablo, ay gumagala-gala gaya ng isang umuungal na leon, na naghahanap ng malalapa.+  Pero manindigan kayo laban sa kaniya+ at maging matatag sa inyong pananampalataya, dahil alam ninyong ang ganoon ding mga pagdurusa ay nararanasan ng lahat ng kapatid ninyo* sa buong mundo.+ 10  Pero pagkatapos ninyong magdusa nang kaunting panahon, ang Diyos ng walang-kapantay na kabaitan, na tumawag sa inyo tungo sa kaniyang walang-hanggang kaluwalhatian+ kaisa ni Kristo, ang mismong tatapos sa inyong pagsasanay. Patatatagin niya kayo,+ palalakasin niya kayo,+ gagawin niya kayong matibay. 11  Sa kaniya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. 12  Sa pamamagitan ni Silvano,*+ na itinuturing kong isang tapat na kapatid, ay sumulat ako sa inyo sa maikli para patibayin kayo at tiyakin sa inyo na ito ang tunay na walang-kapantay na kabaitan ng Diyos. Manghawakan kayo rito. 13  May nagpapadala ng kaniyang* pagbati sa inyo mula sa Babilonya, isang pinili na tulad ninyo, at binabati rin kayo ni Marcos,+ na aking anak. 14  Batiin ninyo ang isa’t isa ng halik ng pag-ibig. Kayong lahat na kaisa ni Kristo ay magkaroon nawa ng kapayapaan.

Talababa

O “nagpapayo.”
O “na nasa pangangalaga ninyo at bantayan ninyo itong mabuti.”
O “magbigkis.”
O “kababaan ng isip.”
O “di-sana-nararapat.”
O “ikinababahala.”
Lit., “ng inyong kapatiran.”
Tinatawag ding Silas.
Ang panghalip na Griego rito ay pambabae at malamang na kumakatawan sa kongregasyon sa Babilonya.

Study Notes

Media