Unang Liham ni Pedro 4:1-19

4  Dahil si Kristo ay nagdusa sa laman,+ magkaroon kayo ng ganoon ding kaisipan;* dahil ang taong nagdusa sa laman ay huminto na sa paggawa ng kasalanan,+  para magamit niya ang natitira niyang panahon bilang tao,* hindi na para sa mga pagnanasa ng tao,+ kundi para sa kalooban ng Diyos.+  Dahil sapat na ang panahong nagdaan na ginagawa ninyo ang kalooban ng mga bansa+—ang paggawi nang may kapangahasan,* pagkakaroon ng di-makontrol na pagnanasa, labis na pag-inom ng alak, magulong pagsasaya, pagpapaligsahan sa pag-inom, at kasuklam-suklam na mga idolatriya.+  Nagtataka sila dahil hindi na kayo sumasama sa kanila sa gayong lusak ng pagpapakasasa, kaya nagsasalita sila ng masasama tungkol sa inyo.+  Pero ang mga taong ito ay mananagot sa isa na handang humatol sa mga buháy at sa mga patay.+  Sa katunayan, ito ang dahilan kung bakit inihayag din sa mga patay ang mabuting balita,+ para kahit nahatulan na sila sa laman sa paningin ng tao, mabuhay sila kaayon ng espiritu sa paningin ng Diyos.  Pero ang wakas ng lahat ng bagay ay malapit na. Kaya magkaroon kayo ng matinong pag-iisip+ at maging laging handang manalangin.*+  Higit sa lahat, magkaroon kayo ng masidhing pag-ibig sa isa’t isa,+ dahil ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan.+  Maging mapagpatuloy kayo sa isa’t isa nang walang bulong-bulungan.+ 10  Ang kaloob na tinanggap ng bawat isa sa inyo ay gamitin ninyo sa paglilingkod sa isa’t isa bilang mabubuting katiwala ng walang-kapantay* na kabaitan ng Diyos na ipinapakita sa iba’t ibang paraan.+ 11  Kung ang sinuman ay nagsasalita, magsalita siya na gaya ng naghahayag ng mensahe mula sa Diyos; kung ang sinuman ay naglilingkod, maglingkod siya na umaasa sa lakas na ibinibigay ng Diyos;+ para sa lahat ng bagay ay maluwalhati ang Diyos+ sa pamamagitan ni Jesu-Kristo. Ang kaluwalhatian at ang kapangyarihan ay sa kaniya magpakailanman. Amen. 12  Mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na nararanasan ninyo,+ na para bang may kakaibang nangyayari sa inyo. 13  Sa halip, patuloy kayong magsaya+ dahil nararanasan din ninyo ang mga pagdurusang naranasan ng Kristo,+ para sa panahon ng pagsisiwalat ng kaluwalhatian niya ay makapagsaya rin kayo at mag-umapaw sa kagalakan.+ 14  Kung iniinsulto kayo dahil sa pangalan ni Kristo, maligaya kayo,+ dahil ang espiritu ng kaluwalhatian, ang espiritu ng Diyos, ay nasa inyo. 15  Pero huwag sanang magdusa ang sinuman sa inyo dahil sa pagiging mamamatay-tao o magnanakaw o sa paggawa ng masama o pakikialam sa buhay ng ibang tao.+ 16  Pero kung ang sinuman ay nagdurusa bilang isang Kristiyano, huwag siyang mahiya,+ kundi patuloy niyang luwalhatiin ang Diyos habang tinataglay ang pangalang ito. 17  Dahil ito ang takdang panahon para ang paghatol ay simulan sa bahay ng Diyos.+ Ngayon, kung ito ay nagsimula muna sa atin,+ ano kaya ang mangyayari sa mga hindi masunurin sa mabuting balita ng Diyos?+ 18  “At kung ang taong matuwid ay kailangang magsikap nang husto para iligtas siya ng Diyos, ano na lang ang mangyayari sa taong di-makadiyos at sa makasalanan?”+ 19  Kaya nga kung ang isang tao ay nagdurusa kaayon ng kalooban ng Diyos, patuloy niyang ipagkatiwala ang sarili niya sa isang tapat na Maylalang habang gumagawa siya ng mabuti.+

Talababa

O “pasiya; determinasyon.”
Lit., “laman.”
O “paggawi nang walang kahihiyan.” Sa Griego, a·selʹgei·a. Tingnan sa Glosari.
O “maging alisto sa pananalangin.”
O “di-sana-nararapat.”

Study Notes

Media