Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral)

PAGKAKAAYOS

Iba Pang Reperensiya

Glosari sa Bibliya

Binibigyang-kahulugan ng diksyunaryong ito ang ilang termino sa Bibliya at iba pa. Makikita rito ang ilang salitang-ugat sa Hebreo at Griego.