Roma 12:1-21

12  Dahil dito ay namamanhik ako sa inyo sa pamamagitan ng habag ng Diyos, mga kapatid, na iharap ninyo ang inyong mga katawan+ na isang haing+ buháy,+ banal,+ kaayaaya sa Diyos,+ isang sagradong paglilingkod+ taglay ang inyong kakayahan sa pangangatuwiran.+  At huwag na kayong magpahubog+ ayon sa sistemang ito ng mga bagay, kundi magbagong-anyo kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip,+ upang mapatunayan ninyo sa inyong sarili+ ang mabuti at kaayaaya at sakdal na kalooban+ ng Diyos.  Sapagkat sa pamamagitan ng di-sana-nararapat na kabaitan na ibinigay sa akin ay sinasabi ko sa bawat isa sa inyo riyan na huwag mag-isip nang higit tungkol sa kaniyang sarili kaysa sa nararapat isipin;+ kundi mag-isip upang magkaroon ng matinong kaisipan,+ ang bawat isa ayon sa sukat+ ng pananampalataya+ na ipinamahagi sa kaniya ng Diyos.  Sapagkat kung paanong sa isang katawan ay marami tayong sangkap,+ ngunit ang lahat ng mga sangkap ay hindi magkakatulad ng gawain,  gayundin tayo, bagaman marami, ay isang katawan+ kaisa ni Kristo, ngunit mga sangkap na ang bawat isa ay nauukol sa isa’t isa.+  Kung gayon, yamang mayroon tayong mga kaloob na nagkakaiba-iba+ ayon sa di-sana-nararapat na kabaitan+ na ibinigay sa atin, kung hula man, manghula tayo ayon sa pananampalataya na isinukat sa atin;  o isang ministeryo, maging abala tayo sa ministeryong ito;+ o siya na nagtuturo,+ maging abala siya sa kaniyang pagtuturo;+  o siya na nagpapayo, maging abala siya sa kaniyang pagpapayo;+ siya na namamahagi, gawin niya iyon nang may pagkamapagbigay;+ siya na namumuno,+ gawin niya iyon nang may tunay na kasigasigan; siya na nagpapakita ng awa,+ gawin niya iyon nang masaya.  Ang inyong pag-ibig+ ay huwag magkaroon ng pagpapaimbabaw.+ Kamuhian ninyo ang balakyot,+ kumapit kayo sa mabuti.+ 10  Sa pag-ibig na pangkapatid+ ay magkaroon kayo ng magiliw na pagmamahal sa isa’t isa. Sa pagpapakita ng dangal+ sa isa’t isa ay manguna kayo. 11  Huwag magmakupad sa inyong gawain.+ Maging maningas kayo sa espiritu.+ Magpaalipin kayo para kay Jehova.+ 12  Magsaya kayo sa pag-asa.+ Magbata kayo sa ilalim ng kapighatian.+ Magmatiyaga kayo sa pananalangin.+ 13  Mamahagi kayo sa mga banal ayon sa kanilang mga pangangailangan.+ Sundan ninyo ang landasin ng pagkamapagpatuloy.+ 14  Patuloy na pagpalain yaong mga nang-uusig;+ kayo ay maging mapagpala+ at huwag manumpa.+ 15  Makipagsaya sa mga taong nagsasaya;+ makitangis sa mga taong tumatangis. 16  Maging palaisip kayo sa iba na gaya ng sa inyong sarili;+ huwag magsaisip ng matatayog na bagay,+ kundi makiayon kayo sa mabababang bagay.+ Huwag kayong magmarunong sa inyong sariling paningin.+ 17  Huwag gumanti kaninuman ng masama para sa masama.+ Maglaan ng mabubuting bagay sa paningin ng lahat ng tao. 18  Kung posible, hangga’t nakasalalay sa inyo, makipagpayapaan+ kayo sa lahat ng tao. 19  Huwag ipaghiganti+ ang inyong sarili, mga minamahal, kundi bigyan ninyo ng dako ang poot;+ sapagkat nasusulat: “Akin ang paghihiganti; ako ang gaganti, sabi ni Jehova.”+ 20  Kundi, “kung ang iyong kaaway ay nagugutom, pakainin mo siya; kung siya ay nauuhaw, bigyan mo siya ng maiinom;+ sapagkat sa paggawa nito ay magbubunton ka ng maaapoy na baga sa kaniyang ulo.”+ 21  Huwag kang padaig sa masama, kundi patuloy na daigin ng mabuti ang masama.+

Talababa