Malakias 4:1-6

4  “Sapagkat, narito! ang araw ay dumarating na nagniningas na parang hurno,+ at ang lahat ng pangahas at ang lahat ng gumagawa ng kabalakyutan ay magiging tulad ng pinaggapasan.+ At lalamunin nga sila niyaong araw na dumarating,” ang sabi ni Jehova ng mga hukbo, “anupat hindi iyon mag-iiwan sa kanila ng ugat man o sanga.+  At sa inyo na natatakot sa aking pangalan ay sisikat ang araw ng katuwiran,+ na may kagalingan sa mga pakpak nito;+ at kayo ay lalabas at dadamba sa lupa na parang mga pinatabang guya.”+  “At yayapakan ninyo ang mga balakyot, sapagkat sila ay magiging gaya ng alabok sa ilalim ng mga talampakan ng inyong mga paa sa araw ng aking pagkilos,”+ ang sabi ni Jehova ng mga hukbo.  “Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod na iniutos ko sa kaniya sa Horeb may kinalaman sa buong Israel, na mga tuntunin at mga hudisyal na pasiya.+  “Narito! Isinusugo ko sa inyo si Elias na propeta+ bago dumating ang dakila at kakila-kilabot na araw ni Jehova.+  At ang puso ng mga ama ay ipanunumbalik niya sa mga anak, at ang puso naman ng mga anak sa mga ama; upang hindi ako dumating at saktan ko nga ang lupa sa pamamagitan ng pagtatalaga nito sa pagkapuksa.”+

Talababa