Malakias 3:1-18

3  “Narito! Isinusugo ko ang aking mensahero,+ at hahawanin niya ang daan sa harap ko.+ At biglang darating sa Kaniyang templo+ ang tunay na Panginoon,+ na hinahanap ninyo, at ang mensahero+ ng tipan+ na siyang kinalulugdan ninyo.+ Narito! Siya ay tiyak na darating,” ang sabi ni Jehova ng mga hukbo.+  “Ngunit sino ang makatatagal sa araw ng kaniyang pagdating,+ at sino ang tatayo kapag nagpakita siya?+ Sapagkat siya ay magiging gaya ng apoy ng tagapagdalisay+ at gaya ng lihiya+ ng mga tagapaglaba.+  At siya ay uupong gaya ng tagapagdalisay at tagapaglinis ng pilak+ at lilinisin niya ang mga anak ni Levi;+ at dadalisayin niya silang parang ginto+ at parang pilak, at kay Jehova sila ay magiging bayan na nagdadala ng isang handog na kaloob+ sa katuwiran.  At ang handog na kaloob ng Juda at ng Jerusalem ay magiging kasiya-siya kay Jehova,+ gaya ng mga araw noong sinaunang panahon at gaya ng mga taon noong unang panahon.+  “At lalapit ako sa inyo ukol sa paghatol,+ at ako ay magiging mabilis na saksi+ laban sa mga manggagaway,+ at laban sa mga mangangalunya,+ at laban sa mga sumusumpa nang may kabulaanan,+ at laban sa mga gumagawi nang may pandaraya sa kabayaran ng bayarang manggagawa,+ sa babaing balo+ at sa batang lalaking walang ama,+ at sa mga nagtataboy sa naninirahang dayuhan,+ samantalang hindi nila ako kinatatakutan,”+ ang sabi ni Jehova ng mga hukbo.  “Sapagkat ako ay si Jehova; hindi ako nagbabago.+ At kayo ay mga anak ni Jacob; hindi pa kayo dumarating sa inyong katapusan.+  Mula noong mga araw ng inyong mga ninuno ay nililihisan ninyo ang aking mga tuntunin at hindi ninyo tinutupad ang mga iyon.+ Manumbalik kayo sa akin, at manunumbalik ako sa inyo,”+ ang sabi ni Jehova ng mga hukbo. At sinabi ninyo: “Sa anong paraan kami manunumbalik?”  “Pagnanakawan ba ng makalupang tao ang Diyos? Ngunit ninanakawan ninyo ako.” At sinabi ninyo: “Sa anong paraan ka namin ninakawan?” “Sa mga ikasampung bahagi at sa mga abuloy.  Sa pamamagitan ng sumpa ay isinusumpa ninyo ako,+ at ako ay ninanakawan ninyo—ang bansa sa kabuuan nito. 10  Dalhin ninyo sa kamalig ang lahat ng ikasampung bahagi,+ upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay;+ at subukin ninyo ako sa bagay na ito,+ pakisuyo,” ang sabi ni Jehova ng mga hukbo, “kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga pintuan ng tubig sa langit+ at ibubuhos sa inyo ang isang pagpapala hanggang sa wala nang kakulangan.”+ 11  “At sasawayin ko para sa inyo yaong nanlalamon,+ at hindi nito sisirain sa inyo ang bunga ng lupa, ni ang punong ubas man sa bukid ay mawawalan ng bunga para sa inyo,”+ ang sabi ni Jehova ng mga hukbo. 12  “At ipahahayag kayong maligaya ng lahat ng mga bansa,+ sapagkat kayo ay magiging lupain ng kaluguran,”+ ang sabi ni Jehova ng mga hukbo. 13  “Matitindi ang inyong mga salita laban sa akin,”+ ang sabi ni Jehova. At sinabi ninyo: “Ano ang sinalita namin sa isa’t isa laban sa iyo?”+ 14  “Sinabi ninyo, ‘Walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos.+ At ano ang pakinabang sa pagtupad natin ng katungkulan sa kaniya, at sa paglakad natin nang may lumbay dahil kay Jehova ng mga hukbo?+ 15  At sa kasalukuyan ay ipinahahayag nating maligaya ang mga taong pangahas.+ Gayundin, ang mga gumagawa ng kabalakyutan ay napatitibay.+ Gayundin, sinusubok nila ang Diyos at lagi silang nakatatakas.’ ”+ 16  Nang panahong iyon ay nagsalita sa isa’t isa yaong mga natatakot kay Jehova,+ bawat isa ay sa kaniyang kasamahan, at si Jehova ay patuloy na nagbigay-pansin at nakinig.+ At isang aklat ng alaala ang pinasimulang isulat sa harap niya+ para sa mga natatakot kay Jehova at para sa mga palaisip sa kaniyang pangalan.+ 17  “At sila ay tiyak na magiging akin,”+ ang sabi ni Jehova ng mga hukbo, “sa araw na ako ay maglalabas ng isang pantanging pag-aari.+ At mahahabag ako sa kanila, gaya ng pagkahabag ng isang tao sa kaniyang anak na naglilingkod sa kaniya.+ 18  At tiyak na makikita ninyong muli ang pagkakaiba sa pagitan ng matuwid at ng balakyot,+ sa pagitan ng isa na naglilingkod sa Diyos at ng isa na hindi naglilingkod sa kaniya.”+

Talababa