Kawikaan 9:1-18

9  Ang tunay na karunungan+ ay nagtayo ng kaniyang bahay;+ tinabas nito ang kaniyang pitong haligi.  Isinaayos nito ang pagkatay niya ng karne; tinimpla nito ang kaniyang alak; higit pa riyan, inayos nito ang kaniyang mesa.+  Isinugo nito ang kaniyang mga tagapaglingkod na babae, upang makatawag ito sa taluktok ng matataas na dako ng bayan:  “Ang sinumang walang-karanasan, dumaan siya rito.”+ Sa sinumang kapos ang puso+—sinasabi niya rito:  “Pumarito kayo, kumain kayo ng aking tinapay at makisama kayo sa pag-inom ng alak na aking tinimpla.+  Iwanan ninyo ang mga walang-karanasan at patuloy kayong mabuhay,+ at lumakad kayo nang tuwid sa daan ng pagkaunawa.”+  Siyang nagtutuwid sa manunuya ay nagdudulot ng kasiraang-puri sa kaniyang sarili,+ at siyang sumasaway sa balakyot—isang kapintasan sa kaniya.+  Huwag mong sawayin ang manunuya, upang hindi ka niya kapootan.+ Sawayin mo ang taong marunong at iibigin ka niya.+  Magbigay ka sa taong marunong at magiging mas marunong pa siya.+ Bahaginan mo ng kaalaman ang matuwid at lalago siya sa pagkatuto. 10  Ang pagkatakot kay Jehova ang siyang pasimula ng karunungan,+ at ang kaalaman sa Kabanal-banalan ay siyang pagkaunawa.+ 11  Sapagkat sa pamamagitan ko ay darami ang iyong mga araw,+ at mga taon ng buhay ang madaragdag sa iyo.+ 12  Kung ikaw ay nagpakarunong, nagpakarunong ka para sa iyong sarili;+ at kung ikaw ay nanuya, pagdurusahan mo iyon, ikaw lamang.+ 13  Ang babaing hangal ay maingay.+ Siya mismo ang kamangmangan at wala siyang nalalamang anuman.+ 14  At umupo siya sa pasukan ng kaniyang bahay, sa isang upuan, sa matataas na dako ng bayan,+ 15  upang tawagin yaong mga nagdaraan, yaong mga nagpapatuloy sa kanilang mga landas:+ 16  “Ang sinumang walang-karanasan, dumaan siya rito.”+ At sa sinumang kapos ang puso+—sinasabi rin niya rito: 17  “Ang nakaw na tubig ay matamis,+ at ang tinapay na kinakain sa lihim—iyon ay kaiga-igaya.”+ 18  Ngunit hindi niya nalalaman na yaong mga inutil sa kamatayan ay naroroon, na yaong mga tinatawag niya ay nasa mabababang dako ng Sheol.+

Talababa